This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת – מינהל המדע והטכנולוגיה הודיעה על העברת טכנולוגיה לאיתור תוכנות מזיקות אל השוק המסחרי בעקבות השתתפותה בתוכנית "המעבר לפרקטיקה" (TTP) של המינהל.

לפי newswire.com, טכנולוגיית Hyperion, שפותחה במקור על ידי המעבדה הלאומית של מחלקת האנרגיה Oak Ridge, מספקת איתור תוכנות מזיקות ואבטחת תוכנה. היא מאתרת במהירות התנהגות זדונית בתוכנה שלא זוהתה כאיום קודם לכן. הטכנולוגיה קיבלה רישיון על ידי Lenvio, חברת אבטחת סייבר מווירג'יניה.

"המסחור של Hyperion מבוסס על ההצלחות הקודמות של תוכנית TTP בהעברת טכנולוגיות לשוק המסחרי ומעיד על כך שהתוכנית היא בעלת השפעה ישירה על שיפור אבטחת הסייבר במגזרים הציבורי והפרטי," אמר תת-מזכיר המחלקה לביטחון המולדת לתחום המדע והטכנולוגיה, ד"ר רוברט גריפין.

המאפיין היחודי של Hyperion הוא שהטכנולוגיה מסוגלת לחשב את התנהגות התוכנה על מנת לאתר נוכחות של תוכנה מזיקה. הטכנולוגיה קיבלה רישיון לא בלעדי על ידי R&K Cyber Solutions ב-2015. בהמשך החברה הפכה את הפרויקט לספינאוף שהקימה בשם Lenvio ב-2016, במטרה להתמקד בהמשך הפיתוח והמסחור. דרך רישיון בלעדי זה, תוכל כעת Lenvio למצב את הפלטפורמה שלה כמוצר תחרותי ולהגדיל את החברה.

תוכנית המסחור TTP מנוהלת על ידי חטיבת אבטחת הסייבר של מינהל המדע והטכנולוגיות במסגרת הסוכנות למחקר מתקדמים של המחלקה לביטחון המולדת, היא משלימה את תהליך מימון הפרויקטים באמצעות מחזור החיים המלא של המו"פ לעבר השווקים המסחריים.

כל שנה פיסקאלית, התוכנית בוחרת בטכנולוגיות אבטחת סייבר מבטיחות שפותחו במימון פדראלי על מנת לשלב אותן בתוכנית ההעברה לשוק, הנמשכת 36 חודשים.

מידי שנה, כשמונה טכנולוגיות חדשות נבחרות על ידי ה-TTP ומוצגות בפני מומחים בתחום במטרה לקשר אותם למשקיעים, מפתחים ואינטגרטורים שיוכלו לקדם את הטכנולוגיה ולהפוך אותה למוצר מסחרי. כדי ליצור את החיבורים, התוכנית יוזמת ימי הדגמה ברחבי ארה"ב כדי להציג את הטכנולוגיות לחברות, כולל כאלה מתחומי האנרגיה, הכספים והממשלה, לייצר הזדמנויות לפיילוט ולהעלות את הטכנולוגיות על הדרך למסחור.