This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המעבר מתהליך הפיתוח של מוצר או טכנולוגיה חדשניים לשוק המסחרי דורש ניסיון ומומחיות. המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת – מינהל המדע והטכנולוגיה (DHS S&T) מחפשת בימים אלה סיוע במסחור הטכנולוגיות המפותחות תחת חסותה. המחלקה מפתחת טכנולוגיות בתחומי המגיבים הראשונים, הגנה על רשתות מחשבים, תמיכה בהתמודדות עם אסונות ועוד.

לפי fcs.com/blogs, הגוף הנקרא T2C (העברה ומסחור טכנולוגיה) הפועל במסגרת המחלקה מעוניין לקבל תגובות ממגוון רחב של ארגונים  – גורמי מימשל פדראליים ומקומיים, אוניברסיטאות, עסקים ומלכ"רים – לגבי השאלה איך גורמים אלה יכולים לסייע לתוכנית "העברת טכנולוגיה ומסחור בשותפות ציבורית-פרטית". מדובר בחיפוש סיוע בהאצת תהליך המסחור לגבי הטכנולוגיות הממומנות על ידי המחלקה לביטחון המולדת.

במסגרת הבקשה לקבלת מידע (RFI) שפרסמו לאחרונה, ציינו ה-DHS כי הם מעוניינים במידע לגבי הגישות של הגופים השונים למסחור טכנולוגיה, כולל תובנות על המעבר ממחקר לשוק, תכנון התהליכים, קביעת הלו"ז לכל שלב, הנתונים הנדרשים בכל שלב, כגון רמות ביצועים טכניים, החלטות לגבי קניין רוחני, ומנגנוני העברה. המחלקה מעוניינת גם ללמוד מסיפורי הצלחה במסחור שניתן לתרגמם לתחום שלה, כולל הצעדים הטכניים הנדרשים להפיכת הטכנולוגיה ל"מוצר או שירות בר קיימא מינימלי".

גם ניסיון בשיתופי פעולה במחקר ופיתוח או מסחור טכנולוגי מוצלח במסגרת שותפות עם סוכנות פדראלית אחת או יותר ו/או שותפים טכנולוגיים יוכלו להיות בעלי ערך עבור ה-DHS, נאמר במסמך.

גורם שייבחר להיות שותף של ה-DHS בתחום זה יספק שירותי ניהול והדרכה בנושא העברת טכנולוגיה ואפשרויות מסחור עבור תוכניות, מוצרים וטכנולוגיות, יעביר הדרכות לגבי הדרכים הטובות יותר למסחור, ויזהה חוקים, תקנות וקווי מדיניות רלבנטיים, על פי blog.executivebiz.com.

בנוסף, השותפות תזהה הזדמנויות למסחור טכנולוגי מתוך הפורטפוליו של ה-DHS S&T, תבצע או תאמת ניתוחי שוק על מנת להעריך את פוטנציאל המסחור של טכנולוגיה, ותמליץ על מדדים באמצעותם ניתן להעריך את שיעור ההצלחה של העברת הטכנולוגיה ומאמצי המסחור.