This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השימוש בכלי רכב בעלי יכולות שטח קידמו את המחקר במאדים במידה רבה, אך קצב הנסיעה, כ-16 ק"מ כל ארבע וחצי שנים, מגביל מעט. בכדי להתגבר על הקושי הזה, במרכז המחקר של נאס"א מחפשים דרך להרחיב את הטווח הזה באמצעות ציוד משימות חלל עתידיות בכלי טיס בלתי מאוישים. מדובר בכלים אוויריים שיפעלו באמצעות חשמל ויפעלו במקביל לכלי הרכב הקיימים במטרה לכסות יותר שטח במהירות גדולה יותר וכך לחקור מאפיינים חדשים של השטח בלי להיות תלויים באבחון טלסקופי. על פי UASvision.com, הפיתוח העתידני כיום נמצא בשלב האבטיפוס בלבד.

הכטב"מים מתוכננים להמריא ולנחות אנכית (VTOL) ולהיות מסוגלים לבצע משימות ארוכות טווח ללא התערבות אנושית. בנאס"א מסרו שהם מתבססים על מנוע וסוללות חדשות, שיאפשרו טיסות רבות וארוכות על הכוכב האדום, וכי הכלים ישאו גם ציוד מיפוי וחיישנים מתקדמים.

הרעיון הוא שהכטב"מים יישלחו לכוכב יחד עם תחנת החלל של נאס"א בשילוב עם כלי הרכב. זוג כטב"מים יותקן בתוך הרכב, שיפעל כמפקח על הכטב"מים. בשעת הצורך, לרכב תהיה מעין זרוע רובוטית שתוכל להניח את הכטב"מים על האדמה, לאחר מכן כלי הטיס האלו ימריאו ויבצעו את משימתם.

כאמור, מדובר בפיתוח שנמצא אחרי שלב הרעיון, וגרסאות אבטיפוס כבר מבצעות טיסות ניסיון בסביבה של לחץ אוויר נמוך.

ניסיונות נוספים גם כן מתקיימים בנאס"א – טיסות חוץ ופנים של גרסאות אבטיפוס נוספות במטרה לפתח שטחי תעופה ומערכות שליטה לניווט הכלים, המראה מהמקום ומעבר בין טיסה אופקית לאנכית. בנוסף לסיוע במשימות על המאדים, בנאס"א רואים את הכטב"מים כמסייעים גם במשימות מאוישות עתידיות.