This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

פלטפורמות אוויריות רבות המצוידות בחיישנים בעלי עינים חדות צופות באזורי מלחמה באופן מתמיד. פלטפורמות אלה, הנמצאות מאות או אלפי מטרים מעל הקרקע, מזרימות את התמונות לתחנות העיבוד הקרקעיות, כאשר משימתן היא להפוך תמונות אלה למטרות, שלעתים קרובות מידי נחשפות לפרקי זמן קצרים ביותר.

האתגרים העיקריים עמם מתמודד חיל האוויר הישראלי במה שמכונה לוחמה בעצימות נמוכה מתמקדים בזמן הקצר בו ניתן לפגוע במטרה מבלי לגרום לנזק נוסף.

הדבר דורש "מחולל מטרות" יעיל ביותר המסוגל לספק מטרות "חיות" כמעט בזמן אמת.

חברות ישראליות רבות מפתחות מחוללי מטרות כאלה המבוססים על הניסיון המבצעי הרחב של צה"ל, בעיקר של חיל האוויר.

כמה מהמערכות מבוססות על תוכנה מיוחדת המפעילה מנוע חיפוש ויזואלי המספק ביצועים חסרי תקדים בתחום האיתור והסיווג של מטרות מצילומי אוויר/לווין בזמן אמת.

מומחים טוענים כי היכולת של מחוללים מסוג זה מאפשרת את ההעברה המהירה של מידע מודיעיני לכוחות בשטח, ובדרך זו קיצור משך הזמן בין חישת המטרה לפתיחה באש.

המערכות, על פי המומחים, מספקות גמישות הגדרה וסיווג של המטרה, בכלל זה כלי רכב, סוגים מסוימים של כלי רכב ותשתית.

מאפיין נוסף של מערכות אלה הוא המנגנון האינטראקטיבי הייחודי של הפידבק למשתמש, המשפר באופן מתמיד את רמת הדיוק ומאפשר התאמה לצרכים חדשים של המשתמש.

ניתן ליישם את התוכנה – המספקת ממשק אינטואיטיבי ידידותי למשתמש – כפיתרון בפני עצמו או כתוספת למערכת ניהול תמונות קיימת של GIS.

מספר הטכנולוגיות הנמצאות בשימוש ליצירת מטרות מדויקות עבור כוחות הצבא נמצא במגמת עליה, וגרסאות חדשות מוצעות לשוק.