This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שדה התעופה טומקינס, שנמצא באית'קה, ארה"ב, הציג לראשונה את מערכת הסריקה המתקדמת החדשה שלו. המערכת, המבוססת על תוכנה לזיהוי מטרה אוטומטי, הוטמעה כאמצעי הסריקה והבידוק העיקרי בשדה התעופה. על פי theithacajournal.com, המערכת החדשנית משתמשת בגלים מילימטריים במטרה לסרוק נוסעים ולוודא שאינם נושאים חפצים מסוכנים וחומרים אסורים, כמו חומרי נפץ, שניתנים להסתרה מתחת לביגוד ויכולים לחמוק מתשומת לב הבודק בבדיקה פיזית.

כיום, בערך 800 מהמכונות הללו פרוסות על פני 200 שדות תעופה ברחבי ארה"ב. חשוב לציין שהמכשיר יחסית ידידותי לנוסעים, כל מה שעל הנוסע לעשות הוא להיכנס למכונה, בודק מטעם מנהל בטיחות התחבורה לוחץ על כפתור שמצביע אם מדובר בגבר או אישה, העדשה סורקת בזריזות את גוף הנבדק באמצעות תכנת בידוק אוטומטית ולאחר מכן שולחת את התוצאות למסך. אם לא אותרו איומים, יופיע מסך ירוק עם המילה "מאושר".

אם אותרו איומים, יופיע מיפוי גנרי של גוף של אישה או גבר שיצביע מה האזורים שייתכן שיש בהם חפץ או חומר אסור כלשהו. אותו הבודק ישתמש במידע הזה כשיבצע את הבדיקה הפיזית.

"הרבה נוסעים חוששים לפרטיותם כשהם נכנסים למכונות האלה, אבל בסך הכל מדובר בתמונה שמראה ייצוג כללי של גוף של אישה או גבר. אותו הייצוג ישמש עבור כל הנוסעים מאותו המין" אמרה ליזה פרבשטיין ממשרד קשרי הציבור של מנהל בטיחות התחבורה. "המכונה לא רושמת גובה, היקף או כל מדד של הגוף. הדבר היחיד שאנחנו רואים זה מה שמוצג על המסך".

במנהל לבטיחות התחבורה הצהירו שהטכנולוגיה בטוחה עבור כל הנוסעים ועומדת בכל תנאי הבטיחות והבריאות הבינלאומיים והלאומיים המוכרים. האנרגיה שמופצת מהמכשיר שוות ערך לאלפית מההגבלה הבינלאומית. רוב הנוסעים יכולים לסרב לסריקה ולעבור במקום זאת בדיקה פיזית. אולם, יש נוסעים שלא יוכלו לסרב לבדיקה אם הבודק החליט שנוסע ספציפי צריך לעבור בידוק נוסף.