This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ההערכה השנתית של איומי הסייבר העיקריים על העסקים בבריטניה פורסמה לאחרונה. ההערכה הוכנה במשותף בפעם הראשונה על ידי סוכנות הפשיעה הלאומית NCA, מרכז אבטחת הסייבר הלאומי NCSC ושותפים מהתעשיה במגזרים השונים.

ההערכה המפורטת מדגישה את הצורך בשיתוף פעולה מוגבר בין התעשיה, הממשלה וכוחות אכיפת החוק לנוכח העליה בשיעור האיום והשינויים המהירים במגמות.

ה-NCA מציינים כי הדוח דן במגמה של גורמי הפשע לחקות את הדרך שבה שחקנים מדינתיים חשודים תוקפים ארגונים כגון מוסדות פיננסיים, והסיכון הנובע מהעליה העצומה בשיעור המכשירים המחוברים, שרובם אינם מאובטחים על ידי היצרנים או המשתמשים.

לפי  homlandsecuritynewswire.com, הדוח מדגיש גם את העליה ברמות התוקפות והעימות המאפיינות את פשיעת הסייבר, בפרט באמצעות התקפות DDoS בשילוב סחיטה ודרישת כופר, אשר פוגעות במחשבי הקורבנות ותובעות מהם תשלום כופר תמורת השבת השליטה לידי המשתמש.

הדוח מציין את תרומתן של חברות מהמגזר הפרטי, שהקימו את "קבוצת התעשיה לאסטרטגיית סייבר", וקורא לחברות ולעסקים לדווח על כל פשע סייבר על מנת להבטיח כי לבריטניה תהיה תמונה מודיעינית מדויקת בנושא.

ההערכה מציינת עוד כי המשאבים הזמינים לחברות מכל הגדלים, בפרט החברות הגדולות המהוות את המטרות האטרקטיביות ביותר לתוקפים.