This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיית הבלוקצ'יין המתפתחת מייצגת חדשנות בעלת שימושים ויישומים רבים במגוון מגזרים בכלכלה. אולם האם יש בה פוטנציאל לארגוני ביטחון המולדת בארה"ב? ובמידה וכן – מה נדרש להוכיח לפני שהטכנולוגיה תאומץ על ידי המימשל הפדראלי?

על פי newswise.com, מינהל המדע והטכנולוגיה של מחלקת ביטחון המולדת האמריקאית ממלא תפקיד מוביל במחקר והפיתוח בתחום זה במטרה לאתר שימושים אפשריים לטכנולוגיה.

בלוקצ'יין הוא המנוע שמפעיל את תהליך האישור של העברות המטבע הדיגיטלי ביטקוין. הטכנולוגיה מספקת רמה של איתור ושקיפות הניתנים לאימות באופן עצמאי עבור כל העברה במטבע הדיגיטלי. בכל הליך העברה "בלוק" של מידע נוסף לספר החשבונות הציבורי במאגר נתונים משותף. כך שניתן לעקוב אחר ההיסטוריה של כל יחידה מסוימת של המטבע הדיגיטלי. אין צורך לדאוג לגבי "בקרת גרסה". תהליך הבלוקצ'יין ומאגר הנתונים שלו בטוח ועמיד ביותר בפני פריצות האקרים ונסיונות לשנות את הנתונים.

הבלוקצ'יין מאחסן באופן שקוף את כל המידע על כל העברה של מטבע הביטקוין המוצפן, כך שלא ניתן להשתמש באותו ביטקוין יותר מפעם אחת.

יש המכנים את הבלוקצ'יין "הדור השני של האינטרנט" וטוענים כי הוא יוכל לשמש לכל דבר, החל מלאפשר למשתמשים למשטר את המערכת המוניטרית ועד אספקת ערוצי תקשורת בלתי מוגבלים. יש הטוענים שהוא אף יחליף את עורכי הדין הודות לאפשרות להשתמש בחוזים חכמים.

השימושים של הבלוקצ'יין נוגעים כמעט לכל העברה הכוללת כסף, סחורה ורכוש, תוך צמצום הסיכון למרמה.

מחלקת ביטחון המולדת – מדע וטכנולוגיה צופה כי לבלוקצ'יין יהיו יתרונות בתחום ביטחון המולדת, ביניהם:

  • שיתוף התעודות והאישורים של מגיבים ראשונים בחירום במישור הפדראלי, מדינתי, מקומי, וגבולות בינלאומיים באמצעות גורמים מוסמכים ללא כל כשל.
  • יצירת תיעוד ולוגים של נתונים עמידים לנסיונות הונאה, שניתן לאמת אותם באופן ציבורי בלי לחשוף מידע של זיהוי אישי.
  • שיפור חווית הנוסע בשדות התעופה באמצעות הפחתת הבדיקות המיותרות.
  • הפחתת המרמה בהעברת סחורות דרך גבולות בינלאומיים שנוגעים בישויות מרובות שאינן סומכות זו על זו.

מחלקת ביטחון המולדת האמריקאית מנסה לברר, אם כן, את ההיבטים של אבטחה ופרטיות באמצעות מחקרי חדשנות לעסקים קטנים, על מנת לחקור את היכולות השונות של הבלוקצ'יין, ביניהן מאפייני אבטחה ופרטיות, עמידות, אינטגרציית נתונים ואמצעים נגד הונאה. המחקר נעשה באמצעות פרויקט תוכנית החדשנות של עמק הסיליקון.