This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הודו חנכה לאחרונה מערכת תת-ימית אינטגרטיבית להגנת נמלים ולמעקב (IUHDSS) מפיתוח התעשיה האווירית הישראלית עבור חיל הים של הודו.

המערכת נחנכה על ידי סגן אדמירל ג'יריש לות'רה, מפקד הפיקוד הימי המערבי. לדבריו, המערכת תחזק את האבטחה של נכסים ימיים בעלי ערך רב כנגד איומים א-סימטריים, הן בים והן מתחת למים, על פי defencenews.in.

מערכת ה-IUHDSS, שהוגדרה כ"צעד משמעותי בתגבור ההגנה והביטחון בנמל" של מומבאי, תוכננה ופותחה על ידי חברת אלתא של התעשיה האווירית הישראלית לצורך מעקב ימי ותת-ימי בנמל.

המערכת כוללת מכ"מים ברזולוציה גבוהה, מצלמות אלקטרו-אופטיות ומכשירי סונאר.

החיישנים הותקנו באופן אסטרטגי סביב נמל חיל הים במומבאי על מנת לספק מודעות מצב מקיפה בזמן אמת לצורך ניטור וניתוח.

בנוסף ליכולתה לאתר מטרות גדולות, מערכת ה-IUHDSS מסוגלת לאתר גם מטרות קטנות כמו סירות, צוללנים ושחיינים בטווחים מתאימים.

המערכת תחזק את האבטחה במומבאי ובסביבתה, על פי defencenews.in, המזכיר כי ב-26 בנובמבר 2008, הצליחו  10 טרוריסטים פקיסטאנים לחמוק למומבאי דרך הים הערבי באוקינוס ההודי ולבצע התקפות טרור קטלניות