This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

אני מצביע – אתה יורה. זהו הרצף שהופך להיות רווח יותר ויותר באזורי מלחמה. הזמינות של צייני הלייזר בשמים הופכת את ציד המטרות להרבה יותר קל, למעשה אפילו קל מידי.

הפופולריות של השימוש בצייני לייזר באה עם העליה בשימוש בכלי נשק מכווני-לייזר.

עד עתה, הציינים היו כבדים יחסית, מה שהצריך פלטפורמה מספיק גדולה כאשר מבקשים לכוון את ה"אצבע" מהאוויר.

אולם תהליך המיזעור הגיע להישגים שהם על גבול המדע הבדיוני, דבר שהופך את השימוש בצייני לייזר אוויריים למחזה נפוץ.

דוגמא טובה לכך היא הציין תוצרת אל אופ, החברה-הבת של אלביט מערכות' והמיועד להתקנה על מיני-כטב"מים.

מודול הציין המיניאטורי (MDM) שוקל 100 גרם והוא מורכב באמצעות טכניקות "מיקרוסקופיות מיוחדות".

על פי אל אופ, ציין הלייזר הזעיר מאפשר למיני-כטב"מים לסגור את מעגלי הירי בזמן שיא.

גם חברות אחרות בישראל ובמדינות אחרות מפתחות צייני לייזר מיניאטוריים, עובדה שמאפשרת את השימוש בהם על גבי פלטפורמות רבות, ואפילו פלטפורמות קטנות מאוד.

אם כך, צייני הלייזר בגודל מיני ואפילו מיקרו מחוללים מהפיכה בציון  מטרות עבור אמצעי לחימה מונחים. במקום להשתמש בציין "ציבורי" אחד באזור, ניתן לפרוש את המיקרו מערכת על גבי מספר רב של כטב"מים ולקבל כתוצאה מכך פגיעות מדויקות ביותר של נשק הלייזר.