This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פעילות הסייבר בתעשייה האווירית ממשיכה בהתרחבותה. החברה סיימה את שנת 2016 עם התקשרויות בתחום בהיקף של למעלה מ-100 מיליון דולר, כולן עסקאות בתחום מודיעין סייבר, מרכזי מחקר לניטור ואנליזה, ומערכי הגנת סייבר לאומיים.

בנוסף, אישרו דירקטוריוני התעשייה האווירית ואלתא הקמת מפעל ייעודי לתחום במסגרת החברה הבת אלתא. אסתי פשין מונתה למנהלת המפעל על פי הודעת התעשייה האווירית.

תחום הסייבר זוהה בתעשייה האווירית כתחום אסטרטגי עבור החברה וכמנוע צמיחה, וכחלק מהחברה-הבת אלתא. החברה מפתחת פתרונות סייבר ויכולות יחודיות ומתקדמות למודיעין, הגנה, ניטור, זיהוי והנגשה, ומציעה מגוון יכולות להתמודדות עם איומי הסייבר השונים.

התעשייה האווירית מפעילה מרכזי מו"פ וחדשנות בסינגפור, שוויץ, ובישראל. התעשייה האווירית עומדת בראש מאגד הסייבר הישראלי (IC3 Israeli Cyber Companies Consortium), המציע פתרונות end to end למערכי סייבר לאומיים, ואשר כולל חברות ישראליות מובילות בתחום הסייבר.

המערך הרחב של מוצרי התעשייה האווירית בתחום מודיעין הסייבר מכסה את כל עולם הסייבר (מדיה חברתית, שירותים מבוססי ענן, רשת פתוחה והרשת האפלה), תחום הסלולר (מיקום סלולרי גלובלי, איתור מיקום של תקשורת 2G, 3G, 4G) וכן קומינט (יירוט וייצור תקשורת קומינט מיקרוגל, לווין וטקטי – HF, VHF, UHF), על פי אתר החברה.