This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיישן ראיית סטריאו קטן עם ראייה מרחבית במטרה לשפר את הבטיחות של כלי רכב קטנים פותח על ידי חברת Denso Corporation, שב-2012 פיתחה את חיישן הלייזר שהיה בשימוש במערכת ה-Smart Asist  של חברת דייהאטסו.

על פי novuslight.com, הפיתוח של החברה הוא כיום חיישן ראיית הסטריאו הקטן מסוגו בעולם, והוטמע לשימוש במערכת Smart Assist III למניעת תאונות ברכב מדגם ה-Tanto של דייהאטסו, שהושק בנומבר האחרון.

מרבית חיישני הראייה משתמשים במצלמה שתאתר קווים לבנים ומכשולים אפשריים בהמשך הכביש, אך הפיתוח החדש משתמש בשתי מצלמות שניצבות אחת ליד השניה, וכך מאפשר למרחק עד החפץ שעל הכביש להימדד בדיוק רב יותר ומשפר את הפעלת החירום האוטונומית של הבלמים במטרה למנוע התנגשויות אפשריות, הוא גם מסייע להעברת הפנסים למצב של אורות גבוהים בהתאם לסביבה.

הצורך בחיישנים במימדים קטנים עלה לאור המרחב הקטן הקיים עבור מערכות בתוך כלי הרכב הקטנים. באופן כללי, במצלמות מרחביות ככל שהמרחק בין העדשות גדול יותר, המרחק שיוכלו למדוד גדול יותר. שילוב עדשות מדויקות וטכנולוגיות מרחביות מאפשר לחיישן החדש את מרחק המדידה המקסימלי.

השילוב של יכולת גבוהה של תיקון עיוותי עדשה וטכנולוגיות סטריאו מאפשר לחיישן החדש להבטיח מרחק מדידה ארוך מספיק, בעוד שהאורך הבסיסי מגיע רק למחצית.

פיתוחים חדשים אלה מאפשרים לחיישן החדש להיות מוצב מאחורי המראה האחורית של הנהג כך ששדה הראייה שלו קדימה לא נפגע. החיישן ממוקם בטווח שאליו מגיעים המגבים, ולכן גשם לא יכול להפריע לתפעול החיישן.