This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לווידאו אנליטיקה תפקיד יותר ויותר מרכזי בתחומי האבטחה ואכיפת החוק, בקרת תנועה ואף שיווק ומסחר. צילומי הווידאו מספקים טווח רחב של יכולות זיהוי ואיתור, שמתבססות כולן על ניתוח המידע המצולם – וידאו אנליטיקה.

אמצעי הווידאו אנליטיקה מאפשרים לצוותי האבטחה לאתר עצמים והשגות גבול ולהתמקד בהם תוך התעלמות מתנאי הסביבה ברקע, לאתר תנועות חריגות או עצמים שאינם נמצאים במקום באופן שגרתי, לזהות ולקטלג אותם ולהתריע בזמן אמת על מנת להזעיק את צוותי האבטחה.

הניתוח וההפקה האוטומטיים של meta data מהמידע מביאים לשבירת תקרת הזכוכית של היחסים המספריים בין מצלמות, יכולות תחקור (אחזור וניתוח) ומשתמשים, ומאפשרים שילוב יעיל של המידע הוויזואלי עם מידע מסוגים אחרים (טקסטואלי, CDR ,ANPR, DB ועוד) במטרה לאמת התראות מחיישנים אחרים, לקבל מודעות מצב משופרת והתרעות מודיעיניות מדויקות. כך, היכולות המתקדמות של פלטפורמות הווידאו אנליטיקה באפיון פריטי המידע החזותי מאפשרות אחזור ושליפה מהירה של המידע ממאגרי הנתונים.

בנוסף לשימושים הביטחוניים, ניתוח הנתונים הוויזואליים משמשים גם לבקרת תנועה באזורים ציבוריים כמו שדות תעופה, תחנות רכבת וכבישים.

לאחרונה הם החלו להוות כלי חשוב לקידום היכולת השיווקית של עסקים, כאשר רשתות וקניונים מפיקים תובנות חשובות מכריית המידע שנאסף על ידי מצלמות האבטחה.

הכנס הקרוב של iHLS יבחן מקרוב את השימושים השונים של הטכנולוגיה ויציג את הפיתוחים האחרונים בתחום.

כנס Video Analytics הישראלי הרביעי – האירוע העיקרי בנושא אנליטיקת וידאו בישראל – יערך ב-2 בנובמבר 2016 במתחם לאגו בראשון לציון.

נושאי הכנס:

 • תשתיות (מתואמות וידיאו) – פסיביות, אקטיביות, חכמות, נייחות וניידות (אלחוטי/סלולארי) והיברידית.
 • אירכוב ואחסון וידיאו – מבוזר ומרכזי
 • וידאו 3D – מגמות Road Map (דחיסת MVC, VMD מבוסס 3D)
 • ניתוח תווי פנים ותנועות – חזון או מציאות ?
 • אנליטיקה של מידע מצולם ו”חוכמת ההמונים”
 • איתור אנומליות בתוך המון
 • ניתוח התנהגות אנושית לצורך איתור תקריות
 • שיטות מתקדמות לדחיסת וידאו
 • אלגוריתמים חדשים בניתוח וידאו
 • הפקת תקצירים (Synopsis) ואינטגרציה
 • כריית מידע במאגרי וידיאו (Data Mining), חיפוש ואחזור ב BIG DATA
 • הגנת מידע בוידיאו- סייבר (Water Marking, Video Inspections), בחינת מהימנות המידע ואיתור אנומליות
 • גישה מערכתית (הגנה פרמטרית, עיר בטוחה) – אתגרי ארכיטקטורה והנדסת מערכת

לאתר הכנס   

להרשמה