This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

המנכ"ל החדש של משרד הביטחון הבין את מה שכמה מקודמיו סרבו להבין – המלחמה בין התעשיות הביטחוניות הישראליות פוגעת בהן קשות.

אלוף במיל. אודי אדם, מנכ"ל המשרד, שלח בשבוע שעבר מכתב לראשי התעשיות הביטחוניות בו הוא מזהיר כי "התחרות ההרסנית" בין החברות תאלץ אותו להפעיל סמכויות אם היא לא תיפסק.

אני כתבתי כאן עשרות פעמים על המלחמה המיותרת הזו, אבל המנכ"לים הקודמים של המשרד העדיפו שלא להיכנס לנושא.

אודי אדם הבין שהמצב לא יכול להימשך וכתב את המכתב. נראה כי הוא מתכוון לממש את איומו אם התעשיות הביטחוניות לא יבינו בעצמן את הבעיה.

אני מקוה שאדם ילך צעד נוסף קדימה, כי לא די בהפסקת מלחמות היהודים.

תעשיות ביטחוניות בעולם הבינו כבר מזמן כי רק שינוי דפוסי פעילות ישמר אותן בחיים. שתי הדוגמאות הטובות הן ארה”ב ואירופה, שבהן מוזגו תעשיות קטנות, בינוניות וגם גדולות לקבוצות ענק עם יכולות והשפעה כמו של מדינות.

רק בישראל התהליך לא קרה. בהפרטת התעשייה הצבאית מטפלים כבר שנים. בכל שנה מבטיחים שזה עוד מעט יקרה. אשרי המאמין. התעשייה האווירית לא מסוגלת לפעול בעולם בצורה שהיא רוצה כי היא חברה ממשלתית עם כל המגבלות הכרוכות בכך. גם צעדי התייעלות החברה לא מסוגלת לבצע בגלל ועד עובדים מגובה בגורמים ממשלתיים חזקים.

יש בישראל שלוש תעשיות ביטחוניות ממלכתיות גדולות – התעשייה האווירית, רפא"ל ותע"ש שניתן היה מזמן למזג לפחות חלקים מהן או להפריטן, אך במקום זאת כולם כאמור נלחמים בכולם ובעיקר התעשיות הממשלתיות נגד הציבוריות. במקביל מתרחש תהליך אחר, חמור לא פחות. פעם דרום אפריקה הייתה שוק גדול של התעשיות הביטחוניות הישראליות. עם סיום המשטר הלבן, הקשר הזה נותק, וכיום התעשייה הביטחונית של דרום אפריקה מייצרת מערכות שבחלק מהמקרים מתחרות במערכות ישראליות.

גם טורקיה, שהייתה פעם שוק גדול, החלה לייצר בעצמה ומתחרה כיום במערכות הישראליות. גם מדינות אחרות כמו פולין החלו לייצר מערכות שונות והתחרות האמיתית נעשית קשה מיום ליום. הודו דורשת העברת ייצור לחברות מקומיות. בקיצור, העולם נעשה מקום מסובך הרבה יותר עבור התעשיות הביטחוניות הישראליות, וכאן כולם רבים עם כולם.

ובישראל כמו בישראל, אין מדיניות ברורה לגבי הייצור והיצוא הביטחוני, ובהרבה מקרים בשנים האחרונות הפסידו תעשיות ביטחוניות ישראליות עסקאות ענק בשל כך.

ישראל עדיין במקום טוב בעולם בין היצואניות של מערכות ביטחוניות אבל התחרות מתגברת במהירות, וללא שינוי מבני – ישראל תאבד את המקום שכבשה במשך השנים.   

נראה כי המנכ"ל החדש של משרד הביטחון החליט לעשות מעשה. ישראל נמצאת בפיגור של שנים בגלל כמה מקודמיו, שכאמור נמנעו מלטפל בנושא בצורה יעילה.

אריה אגוזי, עורך ראשי, iHLS
אריה אגוזי, עורך ראשי, iHLS