This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

PNR-1000.part of the E-LynX family JPG
PNR-1000

חברת אלביט מערכות הודיעה היום כי זכתה בחוזים לאספקת מערכות קשר טקטי מתקדמות למדינה באירופה בהיקף כספי כולל של כ- 40 מיליון דולר. החוזים יבוצעו במהלך שנה.

מערכות הקשר  כוללות את ה-  HDR9000CNR, רדיו מבוסס IP לתקשורת לטווחים קצרים וארוכים, 8000THF  לקשר מעבר לאופק ולטווחים ארוכים במיוחד, הן בתצורה רכבית והן בתצורה נישאת ואת מערכת הקשר לחייל- PNR-1000 מבוססת ה-IP המשתייכת למשפחה החדשה של  ה- E-Lynx של אלביט מערכות. בנוסף, אלביט מערכות תספק מערכות אינטרקום דיגיטלי לרק"מ מבוססות מערכות VIC500I.

מערכות הקשר שתסופקנה מעניקות שליטה טקטית, התמצאות סביבתית טובה יותר ואפשרות חדשנית לפעילות משולבת בין רק"מים וכוחות חי"ר. המערכות דלעיל מאפשרות העברת קול, נתונים ותקשורת וידאו בתרחישים שונים.

יהודה (אודי) ורד, מנכ"ל חטיבת אלביט מערכות יבשה ותקשוב, אמר: "אנו גאים על קבלת חוזים חשובים ממדינה באירופה לאספקת מערכות קשר מתקדמות המבוססות על דורות של ניסיון ומבצעיות מוכחת בתחום מוצרי וטכנולוגיות רדיו".