This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

זיהוי פלילי דיגיטלי או ממוחשב כולל זיהוי, החזרה, ניתוח והצגה בבית המשפט של כל המידע הרלבנטי הנלקח ממכשירים אלקטרונים דוגמת מחשבים וטלפונים ניידים. מידע זה הופך לראיות דיגיטליות המוצגות בבית המשפט ומנסות לקשור אנשים ואירועים בזמן ומקום על מנת להוכיח סיבתיות לפשע או לעוולה אזרחית.

זיהוי פלילי דיגיטלי היה מהפכה בתחום החקירות הפליליות כמעט כמו הופעתן של ראיות מבוססות DNA בתחום, אך רשויות אכיפת החוק עומדות אל מול אתגרים רבים באיסוף ראיות אלו, ביניהם אתגרים הכרוכים במורכבות ועלויות. בינתיים, השימוש במכשירים אלקטרונים אישיים גדל מאוד והטכנולוגיות מתפתחות בקצב מסחרר.

כמעט כל חקירה פלילית כיום מכילה מרכיב דיגיטלי, בין אם על מנת להצביע על מיקום של טלפון נייד, ניתוח העברות כספיות או זיהוי חשודים ממצלמות אבטחה. אך תעשיית הזיהוי הפלילי הדיגיטלי, אשר הופיע בשלהי שנות ה90 של המאה הקודמת והחל לצבור תאוצה בקרב חקירות המשטרה כמה שנים לאחר מכן, משתנה ללא הפסק ויקרה מאוד. יותר מכך, משום המקרים הרבים הדורשים את יכולות הזיהוי הפלילי, המעבדות לרוב עמוסות מאוד ומגיעות לראיות מסוימות רק לאחר זמן רב.

בעיה נוספת, עקרונית, היא הדאגה הנוגעת לשאלה אילו מכשירים יכולים החוקרים להחרים ואילו לא. בתי משפט לתיקים פליליים יום-יומיים התמודדו עם שאלה זו ככל שטלפונים ניידים ומכשירים אלקטרונים אישיים אחרים הפכו לרווחים ומרכזיים יותר בחיי האנשים ועל כן מכילים יותר מידע. טלפונים ניידים ומכשירים אישיים אחרים, כך מצא בית המשפט, אינם כמו המקבילה האנלוגית, דוגמת ספר כתובות או ארנק, משום הנפח העצום וסוג המידע הרגיש אשר מאוכסן בהם.

הבעיה העיקרית היא שבניגוד לניתוח DNA, אין פרוטוקול סטנדרטי לתהליכי הזיהוי הפלילי הדיגיטלי. כתוצאה מכך, שני טכנאים שונים בשתי מעבדות פליליות שונות עלולים להגיע למסקנות שונות בתכלית בנוגע לראיה מסוימת אחד משום שעשו שימוש במיכשור שונה או עברו הכשרה שונה. מכיוון שהאנשים העוסקים בתחום זה משפיעים עד מאוד על ההליך המשפטי, חובה עליהם להיות אתיים כשהם משמשים חלק ממערכת החוק. אף על פי זאת, אין קוד אתי השולט בהתנהלותם של טכנאי זיהוי פלילי דיגיטלי.

רבים, אם לא רוב, העוסקים בתחום מסכימים שיש צורך בקוד אתי ובפרוטוקולים שכאלו, ואכן בשנים האחרונות היו כנסים וסדנאות בנוגע לעניין זה, למרות שלא הועלתה מסקנה מגובשת. התשובות לבעיות אלו אינן יכולות להגיע מהר מדי, בהתחשב בתפקיד המרכזי של הזיהוי הפלילי הדיגיטלי במערכת הצדק שלנו.

להרשמה לניוזלטר.