This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

F_c50197da889d0645c1c4a100c6ef96d75303913fad2b3מקורות בתעשיות הביטחוניות הישראליות המשתתפות בסלון האווירי בפריס שנפתח השבוע אמרו ל- i-HLS כי מפגישות ראשונות שקיימו אתמול עולות שתי מסקנות עיקריות: הראשונה היא כי יותר מדינות מכירות בעובדה שבמספר לא מבוטל של תחומים, ישראל פיתחה מערכות שהן לפחות דור אחד לפני כל המתחרות וכן כי לעתים קרובות רק שיקולים מדיניים מונעים רכש. מסקנה שנייה היא שמדינות מסוימות מבינות שמערכת הביטחון הישראלית מאשרת ייצוא מוגבל, דבר שגם כן מונע לעתים קרובות רכישה עסקית. ״מערכת הביטחון לעתים קרובות מאשרת ייצוא של מערכות בעלות יכולת מוגבלת"' אמר מקור ישראלי בסלון האווירי בפריס. "הלקוחות יודעים וזה יוצר בעיות״.

מסקנה נוספת מהפגישות שהתקיימו אתמול היא שיותר ויותר מדינות – דווקא אלה בעלות יכולת טכנולוגית גבוהה – דורשות העברת ידע כתנאי לעסקת רכש של מערכות ישראליות. אחת הדוגמאות הבולטות היא הודו שדורשת העברת ידע כחלק מעסקות רכש ובקרוב כנראה תתנה כל עסקה בייצור מקומי של המערכות הישראליות.

בתצוגה הישראלית ביקרו אתמול רבים. בלט מספרם הרב של סינים חמושים במצלמות שצילמו כל מערכת מוצגת מכל עבר. תשומת לב רבה משכה משפחת החימושים המשוטטים של חברת Uvision שנחשפה בסלון בפעם הראשונה.

אחד מבני משפחה זו – HERO 40 – נחשף באתר i-HLS ונראה כי חשיפה זו משכה מספר רב של מבקרים. נושא נוסף שבלט ביום הראשון הוא הביקוש המחודש להשבחת מערכות צבאיות. קיצוץ בתקציבי ביטחון וכן היציאה של הכוחות האמריקאיים מאפגניסטן – יציאה אשר לוותה בהחזרת כלים צבאיים והשבחתם מחדש – הם שיצרו עניין מחודש בהשבחת מערכות. מקור ישראלי אמר לi-HLS "בהרבה מדינות הבינו שניתן לעשות שימוש באותה פלטפורמה ורק לצייד אותה במערכות חדישות. לישראל יש מגוון של מערכות כאלה שרובן הגדול מתהדר בתווית: הוכח בקרב״

כידוע בסלון האווירי לא חותמים עסקות. הסלון הוא הזדמנות של כל מי שקשור באיזשהו אופן בתעשיית הביטחון לפגוש את כל האחרים. ״זה חוסך טיסות ארוכות לקצווי עולם. כאן אני פוגש במשך כמה ימים אנשים שהיה לוקח לי רק שבועות לתאם אתם פגישה״ אמר מקור באחת התעשיות הביטחוניות.