This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

10777259_mאלביט מערכות הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת חטיבת הסייבר והמודיעין של נייס סיסטמס בתמורה לסכום של עד 157.9 דולר, בכפוף למספר התאמות. מתוך הסכום הכולל, 117.9מיליון דולר ישולמו במזומן במועד השלמת העסקה, הצפוי להתרחש ברבעון השלישי של שנת 2015, בכפוף למספר תנאים.סכום נוסף, בהיקף של עד 40 מיליון דולר, ישולם בכפוף ומותנה בביצועים עסקיים עתידיים של החטיבה הנרכשת.

חטיבת הסייבר והמודיעין של נייס מציעה פתרונות המעניקים לכוחות אכיפת חוק וגופי מודיעין כלים ליצירת מודיעין מבוסס תקשורת.ההכנסות של החטיבה בשנת 2014 הסתכמו ברף הגבוה של עשרות מיליוני דולרים.

חטיבת הסייבר והמודיעין של נייס תירכש על ידי סייברביט בע"מ ("סייברביט"), חברה בת של אלביט מערכות, שהוקמה לאחרונה במטרה לאחד את הפעילויות הקיימות של אלביט מערכות בתחומימודיעין הסייבר והגנת הסייבר. סייברביט תתמקד בשווקים הצומחים של סייבר הן ממשלתיים והן ליישומים אזרחיים ותמנף את הטכנולוגיות והניסיון המבצעי של אלביט מערכות בתחום הסייבר.

עדי דר, סמנכ"ל בכיר באלביט מערכות, מונה למנכ"ל סייברביט. עובדי חטיבת הסייבר והמודיעין של נייסיעברו לעבוד בסייברביט.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, אמר: "רכישת חטיבת הסייבר והמודיעין של נייס היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיה שלנו למצבאת פעילות הסייבר של אלביט מערכות כמובילה עולמית. נייס היא מובילה עולמית בתעשיית הסייבר המודיעיני ופעילויותיההעסקיות ויכולותיה משלימות את היכולות שלנו. הרכישה תאפשר לנו לספק ללקוחותינו פתרונות סייבר מובילים, מקצה לקצה". מכליס הוסיף:"אנו מקדמים בברכה את עובדי חטיבת הסייבר והמודיעין של נייס, הידועים ביכולותיהם הטכנולוגיות המתקדמות וניסיונם המבצעי. אני מאמין כי יכולותינו הטכנולוגיות המשולבות, נתמכות על ידי השקעה מתמשכת בתחום הסייבר ומיצוב מאוחד בשוק,יובילו את סייברביט להצלחה ולמובילות עולמית".