iHLS TV – דיווח מיוחד GPS להצנחה מדויקת

iHLS TV – דיווח מיוחד GPS להצנחה מדויקת

This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הצנחת גובה לעתים קרובות מחמיצה את היעד, בשנים האחרונות הטכנולוגיה מסייעת לפתור את הבעיה.

מערכות GPS- מודרכות מאפשרת להגיע למטרה ברמת דיוק גבוהה בשילוב עם תוכנה ומערכת בקרת טיסה למצנחים.