This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

02-G-Nius
AUS&R בתערוכת הכלים הבלתי מאויישים G-Nius

שאלה זו עלתה כבר בעבר, אך כעת יש צורך לענות לה בצורה ברורה.

רובוטים בשמיים ועל הקרקע מבצעים מספר גדל והולך של משימות לאורך גבולות ישראל.

במצבים מסוימים, הם משתפים פעולה באמצעות מערכת פיקוד ובקרה מתקדמת –מערכות האוויר הלא-מאוישות (UAS) ומערכות הקרקע הלא-מאוישות (UGS) משחקות תפקיד פעיל ביותר בסגירת הגבול החם, המשול לחבית חומר נפץ.

אמנם מערכות האוויר הלא-מאוישות מוכרות יותר, אך הרכבים הלא-מאוישים שעל הקרקע לא פחות חשובים. הם מבצעים מספר גדל והולך של משימות, עם השקת גרסאות חדישות יותר שלהם.

הרכב הלא-מאויש המופעל לאורך הגבול הוא מדגם Guardium והוא מיוצר על ידי חברת G-NIUS למערכות קרקעיות לא-מאוישות ונמצא בבעלות משותפת של תע"א ושל חברת אלביט מערכות.

החברה המשותפת מפתחת מגוון פתרונות קרקעיים לא-מאוישים.

חלק ממוצרי החברה כבר משמשים לאורך הגבול בין מדינת ישראל לרצועת עזה.

מוצרים אחרים נמצאים עדיין בשלב הפיתוח והצבאות ברחבי העולם מביעים בהם עניין רב.

הניסיון המבצעי המצטבר מראה שמערכות האוויר הלא-מאוישות והרכב הלא-מאויש יכולים לפעול בהרמוניה ולאפשר יכולות מעקב שמעניקות לחיילים במפקדה מבט מתמיד, מגבוה ומקרוב על כל המתרחש בגבול, ללא הבעיות הכרוכות בסיורים מאוישים. הרכב הלא-מאויש והמטע"ד שלו נכונים להפעלה כל עוד הרכב נמצא בתנועה ויש דלק במיכל הדלק שלו. כאשר כמות הדלק נמוכה, נשלח רכב לא-מאויש נוסף לכסות את קו הגבול.

קצב הכנסת מערכות הקרקע הלא-מאוישות לצבאות ולארגוני הגנה אחרים הוא איטי מהצפוי, אך לדברי החבה, מתחולל שינוי בשוק, הטומן בחובו פוטנציאל משמעותי.

יש לומר שרבות מהטכנולוגיות המשמשות לרכבים הלא-מאוישים נהגו ופותחו על ידי תע"ש, והעברת הטכנולוגיות הזאת ממשיכה.