This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Firearms Israeli license to be subject to mental assessment

בעשור החולף ירד בצורה דרמטית מספר כלי הנשק שמחזיקים אזרחים פרטיים. זאת, הודות להחמרת האכיפה והדרישות מן המחזיקים בנשק ברישיון לעבור הדרכה, מטווחים ובדיקות רפואיות. מספר המחזיקים הפרטיים בכלי נשק הולך ופוחת: היום יש בישראל 150 אלף כלי נשק פרטיים ו-130 אלף כלי נשק ארגוניים, מתוכם מוחזקים 40 אלף כלי נשק בידי חברות שמירה.

פרטים אלו מסר ל-i-HLS יעקב עמית, מנהל האגף לרישוי כלי יריה במשרד לביטחון פנים. זאת, לרגל הודעת המשרד לבטחון פנים כי לראשונה בישראל, יידרשו מבקשים לקבלת כלי יריה לעבור בדיקת כשירות נפשית כתנאי לקבלת כלי יריה. המשרד הודיע  כי ב-1 בחודש ינואר נכנס לתוקפו תיקון לחוק כלי יריה, לפיו בעלי רישיון מיוחד ומאבטחים יידרשו לבצע בדיקת כשירות נפשית באמצעות אישור פסיכולוגי מקדים.

השר לביטחון פנים ח"כ יצחק אהרונוביץ אימץ המלצה של ועדה שעסקה בנושא, בעקבות מספר מקרים בהם נפגעו אזרחים תמימים כתוצאה משימוש שלא כדין בכלי נשק שהוחזק ברישיון. לדברי יעקב עמית, בשנת 2013 התרחש "מצבור של אירועים" כלשונו, כולל כמה מקרי רצח בכלי ירייה שהחזיקו אזרחים. לדעת המומחים, ניתן היה למנוע מקרים אלו, לו היו המחזיקים בנשק עוברים בדיקה נפשית אשר בעקבותיה היה נשלל רישיונם לשאת נשק. הוועדה שדנה בנושא הורכבה מנציגים של משרדי הבריאות, ביטחון הפנים, המשפטים והרווחה, והיא ממליצה לדרוש אבחון מוקדם להערכת מסוכנות.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

הבדיקה תיעשה על ידי פסיכולוג ותחול על:

  • מועסקים בשמירה חמושה
  • בעלי רישיון מיוחד במפעל
  • בעלי רישיון מיוחד מטעם המדינה
  • בעלי רישיון מיוחד בחברת שמירה

האישור לכשירות נפשית יינתן בתום כמה שלבים שיעבור מבקש הנשק: השלב הראשון הוא בדיקת מסוכנות במשטרת ישראל: ייבדק אם למבקש יש רקע מודיעיני-משטרתי או עבר פלילי. השלב השני יהיה בדיקה רפואית: האם מבקש הרישיון אושפז בעבר במוסד לחולי נפש או האם דווח שהוא מסוכן לציבור. השלב הבא, החדש, הוא בדיקה אצל פסיכולוג מומחה (קליני, שיקומי, רפואי, תעסוקתי) שהוכשר ואושר לכך. פרטי הפסיכולוג ייכללו ברשימה אצל מנהלי מטווחים וחברות אבטחה. תוקף האישור לא יהיה יותר מששה חודשים. עוד נקבע בתיקון לחוק, כי מעסיקו של המאבטח יישא במחצית לפחות של עלות הבדיקה לכשירות נפשית.

מנהל האגף לרישוי כלי יריה הוסיף עוד, כי המדיניות של המשרד לביטחון פנים היא לנהוג באיזון: מחד גיסא, במציאות הישראלית נשק בידי אזרח עשוי לפעמים להועיל. מאידך גיסא, הנשק עלול להזיק אם הוא מצוי בידי אדם בלתי אמין. לפיכך, מדי שנה עד שנתיים עורך המשרד הערכת מצב בנושא תפוצת נשק אצל אזרחים פרטיים, ובהתאם לכך קובע את דרכי האכיפה של החוקים, התקנות והדרישות ממי שמבקש לרכוש ולהחזיק בכלי יריה.

בידי המשרד לביטחון פנים אין מידע על כלי נשק בלתי חוקיים המוחזקים בארץ. ישנן שמועות שמדובר ברבבות כלים בלתי חוקיים, אולם לדברי יעקב עמית נשק בלתי חוקי הוא עניינה ובטיפולה של המשטרה.