This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כטב
כטב"מ של חברת Strat Aero

לאחרונה נחתם מזכר הבנות (Letter of Intent – LoI) עם ממשלת הולנד להקמת בסיס אימון לכלי טיס בלתי מאויישים (כטב"מים) במדינה. כך הודיעה חברת Strat Aero לפיתוח כטב"מים וייצורם.

על פי דיווח באתר Airforce Technolgy, מזכר ההבנות נחתם עם Innovation Quarter – זרוע הפיתוח הכלכלי של פרובינציית מערב הולנד. מזכר ההבנות מתווה את הדרישות ואת המאפיינים של מרכז האימונים. ממשלת הולנד תקצה את הקרקע המיועדת למתחם.

המתקן שיוקם אמור להיות בסיס האימונים הראשון לכטב"מים בצפון אירופה. לבסיס יוכשר מסלול המראות ונחיתות באורך שמונת אלפים רגל (כשני קילומטר וחצי בקירוב). בכך תתאפשר הן הכשרתם של מפעילים אזרחיים והן מפעילים צבאיים של מערכות אוויריות בלתי מאויישות, לרבות כלים בעלי כנף קבועה וכלים המונעים במדחף (רוטור).

לדברי מנכ"ל החברה ראסל פק (Russell Peck), "לכטב"מים מספר רב של יישומים מסחריים ואזרחיים. אשר על כן, אנו צופים עלייה משמעותית בשימוש בהם בשנים הקרובות, בד בבד עם הצורך להבטיח כי מפעליהם יהיו מוכשרים ברמה הגבוהה ביותר. זו העדיפות העליונה."

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

AUS&R2015_728x90

כמו כן ציין פק כי "הודות למוניטין הרב שלנו ולמיצוב שלנו כחברה המובילה בתחום, ביכולתנו למנף היטב את ההזדמנות האדירה הזו ולהוות הספק המוביל של פתרונות אימון והכשרה בשדה הכלים האוויריים הבלתי מאויישים."

מתקן האימונים המיועד מתוכנן לשמש מרכז עבור כלל המדינות החברות באיחוד האירופי. כמו כן ישמש בסיס הכטב"מים מרכז מחקר ופיתוח בתחום. התשתית שתוקם בו תספק שירותים גם לאוניברסיטאות ולגופים אזרחיים.

חברת Strat Aero מתכננת להשקיע בהקמת מתקן האימונים באמצעות הקצאת ציוד קרקע, חומרי הכשרה, צוותי ניהול וכמובן מערכות שישמשו לאימונים.

החברה מתכננת להגיש לממשלת הולנד את הצעותיה במסגרת מזכר ההבנות שנחתם ולבחון את האתר שהוצע לה עד תום חודש זה. החברה צופה כי שלב ההסכם המחייב יגיע במהלך הרבעון הראשון של שנה זו. זאת, בכפוף ליישום מוצלח של השלב הקרוב בתהליך.