This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

DESERT RESCUE XI

עליה ניכרת במספר גיחות הצילום שמבצעים כלי טיס בלתי מאויישים (כטב"מים) ומאויישים – מטוסי קרב ומערכות בלתי מאויישות לסוגיהן – בחיל האוויר.

בשנת 2014 נרשמה עליה ניכרת של עשרות אחוזים במספר גיחות צילומי האוויר שביצע חיל האוויר. כ-40 אחוזים מגיחות הצילום בוצעו על ידי כלי טיס בלתי מאויישים מדגמים שונים וכמחצית מהגיחות בוצעו על ידי מטוסי קרב.

בבסיס הכטב"מים בפלמחים נערך בשבוע שעבר כנס ייחודי, שבו השתתפו נציגי כל טייסות הצילום של החיל: מערכי 'סופה' (F-16I), 'ברק' (F-16C/D), 'בז' (F15-A/B/C/D), הרמס 450, 'שובל' (הרון 1) ו'צופית' (ביצ'קראפט קינג אייר B-200). נציגי הטייסות הציגו את יכולותיהן ומוצרי צילום אווירי, תהליכי עבודה ומגמות פיתוח.

בכנס נמסר כי מספר גיחות הצילום גדל בשיעור ניכר אשתקד בהשוואה לשנת 2013, זאת בעיקר מבצע צוק איתן, שבו בוצעו אלפי גיחות צילום עוד לפני ולקראת המבצע ובמהלכו.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

זאת, במטרה לסרוק מטרות שהותקפו ולנתח את מוצרי התקיפה. בוצעו צילומים גם אחרי התקיפות כדי לדעת מה מידת הנזק, לאסוף מטרות ולהבין את פעילות הטרור ברצועת עזה.

משימות הצילום האווירי מבצעות על ידי מטענים ייעודיים (מטע"דים). מדובר במערכות (פודים) המותקנות על כלי הטיס, מאויישים ובלתי מאויישים, ומפיקות תמונות של תאי שטח שבו מעוניינים גורמי המודיעין. התוצרים מועברים מטייסות הצילום לאנשי המחקר בחיל האוויר ובאגף המודיעין לפיענוח ולהסקת מסקנות. בכטב"מים לסוגיהם מותקנות המצלמות (רובן מצלמות יום/לילה) בתוך המטע"ד ומסוגלות להפיק תוצרי צילום אווירי איכותיים ביותר. החומר הצילומי משודר לתחנות הקרקע באמצעות מערכות התקשורת של הכטב"ם ומועבר לצרכני המודיעין.

כבר במבצע צוק איתן נעשה שימוש ביכולות חדשות של פיענוח מהיר, וכיום נמצאות בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות שנועדו לשפר את איכות וטווח התמונות שמפיקות מערכות הצילום.

חלקם של כטב"מים בצילום אווירי הולך וגדל בגלל היתרונות של צילום מכלי בלתי  מאוייש, שהחשובות ביניהן הן שהייה ממושכת באוויר ומעל למטרות וחיסכון בחיי אנשי צוות אוויר.