This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

FAADroneלאור התפוצה ההולכת ומתרחבת של כלי טיס בלתי מאויישים (כטב"מים) זולים וזמינים, ברור מדוע הם הפכו למתנה המועדפת על רבים בעונת החגים שאך זה הסתיימה. ברם, בכך טמונה סכנה כי נחילי כטב"מים בשחקים יופעלו על ידי אנשים בלתי מנוסים.

על פי דיווח ב-GizMag, ה-FAA, מנהל התעופה הפדרלי (Federal Aviation Administration), חבר ליצרנים של מערכות אוויריות בלתי מאויישות, ארגוני כטב"מים ושדולות כדי להשיק קמפיין חינוכי בשם "Know Before You Fly" – 'דעו בטרם תטיסו'. מדובר בקמפיין להעלאת המודעות הציבורית לתקנות הקיימות בתחום. בראש ובראשונה, מיועד הקמפיין להבהיר כי יש לשמור על קשר עין עם הכלי ולהימנע מלהטיסו בגובה העולה על כ-122 מטר. כמו כן יש לבצע בדיקות תקינות סדירות, להתרחק מכלי טיס מאויישות ולהודיע לבקרי טיסה במגדל הפיקוח כל אימת שטסים ברדיוס של כ-8 ק"מ משדה התעופה.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

מנהל התעופה הפדרלי משך אש עקב התקדמותו האיטית בעדכון החוקים והתקנות המסדירים את תחום הכלים הבלתי מאויישים. אפילו כיום, עדיין אין זה חוקי להטיס כטב"מים באופן מסחרי שלא באישור וללא היתר מן ה-FAA. מדובר במכשול אשר בעטיו, חברות פרטיות מאיימות להעביר את פעילותן אל מחוץ לגבולות ארה"ב.

ברם, קמפיין "Know Before You Fly" מהווה לפחות אישור מצד ה-FAA לכך שהם מודעים לעלייה החדה במספר המערכות האוויריות הבלתי מאויישות בשמי ארה"ב. כמו כן זהו ביטוי לכך שמנהל התעופה הפדרלי אמנם מעוניין ליידע את המפעילים באשר לנהלים ולשתף עמם פעולה. הקמפיין כולל אתר אינטרנט, חומר חינוכי המופץ בנקודות מכירה של כלים, וכן מסע פרסום במדיה החברתית.

בעוד שדי ולוא במידה מועטה בלבד של שכל ישר כדי להימנע מלהטיס כלי שאינך שולט בו היטב עדיין, ה-FAA אינו מסתפק בכך. המנהל הכין סרטון וידאו חינוכי בו ניתן לצפות גם כאן: