This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Several handheld firefighter radios fail in simulated tests, NIST researchers findלוחמי אש עלולים לאבד את הקשר ולהתנתק מהרשת במהלך אירועים שונים. זאת, אם מכשירי הקשר שלהם נחשפים לטמפרטורות גבוהות. כך נקבע לאור ניסויים ובדיקות שערך ה-NIST, מכון התקנים והטכנולוגיה האמריקאי (National Institute of Standards and Technology).

על פי דיווח ב-Fierce Homeland Security, כל שבעת מכשירי הקשר בשימוש לוחמי אש כשלו בניסויים ולא הצליחו לתפקד באופן נאות תוך 15 דקות מרגע החשיפה לטמפרטורות של 160 מעלות צלזיוס. זאת, במסגרת סימולציות של אש חיה. כך נמסר מן ה-NIST בהודעה לעיתונות.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

טמפרטורה זו מייצגת תופעה המכונה 'התלקחות כוללת' ('flashover'), במסגרתה כל חומר דליק בחדר או בחלל סגור מגיע לטמפרטורת התלקחות באותה נקודת זמן. על כך מדווח FireEngineering.

מ-NIST נמסר כי ארבעה משבעה מכשירי הקשר שנבדקו הפסיקו לשדר ובשלושת הנותרים התדר השתבש באופן משמעותי. במהלך שלב הקירור שלאחר הניסוי, שלושה מכשירי קשר לא חזרו לפעילות תקינה.

מאידך, כל שבעת המכשירים התאפיינו באמינות גבוהה כאשר נחשפו למאה מעלות צלזיוס במשך 25 דקות. טמפרטורה זו מייצגת שריפות קטנות בתוך חדר או פעולת כיבוי אש ממרחק, הוסיפו ב-NIST.

במסגרת פרוייקט הממומן על ידי המשרד לבטחון האומה, בוחנים ב-NIST ציוד של לוחמי אש, ובכלל זה מכשירי קשר, לרבות ציוד קשר לביש, וכן התקנים נוספים. זאת, במטרה לגבש תקנים לגבי רמת הביצועים של ציוד זה.