This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

BRAININJURYבבסיס האימונים של חטיבת גולני הוחל בהפעלת 'מכון כושר מנטאלי' (בשפה המקצועית: נוירו פידבק  Neuro Feedback). מדובר בכלי טיפולי חדיש, שמטרתו לתרגל לוחמים בתפקוד במצבי לחץ על מנת לשפר את עמידותם בתנאי סטרס בשדה הקרב ולאמן אותם להתמודד עם תנאי לחימה בשטח.

אתר אט"ל (אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה) מוסר כי האימון מתבצע בעזרת טכנולוגיה חדשה: על ראש המתאמן חובשים כובע הדומה לכובע של בריכת שחייה. הכובע מחובר למערכת אלקטרונית וחיישנים ומחשב, העוקב אחר גלי המוח ויוצר גרף המציג את הפעילות המוחית.

החייל המתאמן מפעיל מדמה (סימולטור) על צג המחשב וחווה מצבים בהם עליו לקבל החלטות ולפעול ואתגרים שעימם הוא חייב להתמודד.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

בתום האימון, החייל משוחח עם מטפל, וביחד הם מגיעים למסקנות על דרך הפעולה של החייל ורמת תפקודו במצבי לחץ, לרבות טיב ההחלטות שקיבל.

בסימולטור כלולות משימות ומטלות שונות המדמות את שדה הקרב, ועל החייל להוכיח מה מידת יכולתו לבצע את המשימות ולעמוד במטלות בביצועים גופניים ונפשיים.

בשיטה החדשה התנסו ראשונים טירוני חטיבת גולני, ולדעת ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל, אל"מ ד"ר קרן גינת, הניסוי עבר בהצלחה. לדבריה, השיטה פועלת בקרב ארגוני ספורטאים במקומות שונים בעולם וכהכנה להשתתפות במשחקים האולימפיים. תכנית צה"ל היא להזמין לאימונים גם מפקדים, כולל מפקדים בכירים, החייבים לקבל החלטות קשות ומהירות, לפעמים גורליות, בשדה הקרב, ובתנאי לחץ.

אחת הסימולציות מדמה, לדוגמה, תור עמוס בבית חולים, כאשר במקום שוררים אי-סדר, רעש ובלגן, המלחיצים את מי שנמצא באזור ויוצרים מצב של לחץ וחרדה. על  המתאמן לקבל החלטות כיצד לארגן את התור, להושיב אנשים ולקבוע הסדרים שימנעו לחץ ובלבול. זו אחת הדרכים לאמן חיילים להתגבר על מצבי לחץ ולקבל החלטות מושכלות.