This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Power Grid Upgrades Create Security Risks

ארה"ב נתונה כיום בעיצומו של תהליך מעבר רב-מימדים לרשת חשמל חכמה. מדובר בתשתית דיגיטלית מתקדמת בעלת יכולות דו-כיווניות לתעבורת תקשורת, ציוד בקרה והולכת אנרגיה.

ברם, בעוד תשתית חדשה זו תוכל להגביר הן את היעילות האנרגטית והן את האמינות של רשת החשמל האמריקאית, ובד בבד לצמצם את פליטת גזי החממה, היא טומנת בחובה סיכונים אינספור אשר תעשיית התשתיות כנראה אינה ערוכה לקראתם.

דו"ח שפורסם לאחרונה תחת הכותרת Security Implications of the Smart Grid, מצביע על כך שהמעבר לתשתית חשמל חכמה כרוך בעלייה בשימוש תעבורת רשת על ידי חברות החשמל, לרבות טכנולוגיות מסחריות זמינות.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

לדברי הדו"ח, אותו חיברו ד"ר מארי רייט (Marie Wright), מאוניברסיטת מערב קונטיקט ורוברט בילינגס מחברת Billings Electric, "בעוד שהשדרוגים של תשתית החשמל יצמצמו עלויות וישפרו את ההתאמה בין רכיביהם של יצרנים שונים, השדרוגים אף יגבירו את סיכויי ההצלחה של מתקפת סייבר. מדובר בהתקפות מבוססות רשת כגון התחזות לכתובת IP אותנטית (IP spoofing) וכן DNS – denial of service attacks.

על פי הדו"ח, אשר צוטט בהרחבה באתרים שונים, מתקפות אלה עלולות לגרום למשלוח "אותות בקרה כוזבים, קריאות מסולפות ממוני חשמל חכמים, שיתוק אמצעי הגנה ושיבוש מערכות לפיזור עומסים." סיכונים נוספים שמונה הדו"ח: הונאת צרכנים, מתקפות מבפנים, או מתקפות סייבר של מפגעים או מדינות על תשתית החשמל.