This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

U.K. introduces broad new counter terrorism and security bill

ממשלת בריטניה הציגה בפני הפרלמנט חוק מרחיק לכת המיוחד להגן על אזרחי בריטניה מפני טרור בינלאומי. מטרת החוק, המכונה "The Counter-Terrorism and Security Bill", לחזק את יכולתה של בריטניה לשבש את יכולתם של אנשים היוצאים לחו"ל להילחם בשורות ארגוני טרור, לצמצם את הסיכון שהם מהווים לציבור עם חזרתם לבריטניה, ולבלום את האידיאולוגיה התומכת בטרור ומזינה אותו.

על פי דיווח של Government Security News, התמוטטות סוריה, הופעת ארגון דאע"ש ואי-היציבות המתמשכת בעיראק מהווים גורמי סיון משמעותיים לא רק למזרח התיכון אלא אף לבריטניה ולמדינות המערב בכללותו. מרבית 500 האזרחים הבריטים אשר יצאו לסוריה ולעיראק צטרפו לשורות ארגוני הטרור הפועלים שם, לצד פעילים אחרים מאירופה וממדינות נוספות בעולם. כך, על פי משרד הפנים הבריטי.

בין מטרות החוק החדש נמנית שיבוש יכולתם של המפגעים לצאת את גבולות אירופה. זאת, באמצעות מתן סמכות משפטית זמנית להחרים דרכון של אזרחים המהווים סיכון כבר בעמדת ביקורת הגבולות.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

כמו כן כולל החוק המוצע פקודת מעצר זמנית (Temporary Exclusion Order) עם שובו של האזרח הבריטי החשוד במעורבות בטרור לגבולות המדינה. החוק אף מגביר את הביטחון בגבול באמצעות סידורי אבטחה מתוגברים בכל האמור בנתוני האזרחים המנועים מלצאת את גבולות המדינה ובאמצעי סינון ובידוק.

על מנת להגביר את האבטחה בבריטניה גופא, החוק כולל תגבור האמצעים הקיימים למניעת טרור ולחקירת פעולות, לרבות הטלת מגבלות קפדניות יותר על תנועתם של חשודים ויצירת סמכות חוקית לחייבם להשתתף בפגישות עם נציגי הרשויות כחלק ממאמצי החקירה.

כמו כן מיועד החוק לצמצם את ההקצנה ולבלום אותה. בין הצעדים המיועדים לכך: הטלת צעדי חובה כלליים על מגוון גופים למנוע מאנשים מסויימים לפנות לדרך הטרור. מדובר בצעדים שיקשו על ארגוני טרור לפעול. זאת, למשל, באמצעות הדרישה מספקי תקשורת לאסוף מידע נוסף אשר יאפשר לשייך כתובות IP לאנשים ספציפיים. בנוסף, החוק יתקן חוקים קיימים באופן שיבטיח כי חברות ביטוח הפועלות בבריטניה לא תוכלנה להחזיר תשלומי כופר-נפש.

החקיקה המוצעת תכלול מספר סעיפים שיבטיחו זכויות אזרח, כגון סף חוקי נדרש וביקורת שיפוטית על צעדים שונים, לרבות הקמת מועצה לפרטיות ולזכויות הפרט אשר תסייע לעבודתו של המפקח הבלתי תלוי על חקיקה נגד טרור, היועץ המשפטי המיוחד דייוויד אנדרסון (David Anderson QC).