This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Environmentally Friendly Drone   FTREכלי טיס בלתי מאויישים (כטב"מים) משמשים על פי רוב למשימות צבאיות: מדובר בכלי מלחמה מוקשחים ויעילים. הם חזקים ועמידים.

לעומת זאת, הכטב"מ הידידותי אמור להיות מתכלה. הדגם הידוע הראשון נוצר – או גודל – על ידי צוות משותף של 15 סטודנטים מאוניברסיטאות סטנפורד, בראון ו-ספלמן. זאת, לקראת תחרות iGEM. הכטב"מ המתכלה בנוי מרקמה סיבית מחומר המצוי בפטריות. החומר הקליל מצופה ביריעות של צלולוזה שהופקה על ידי חיידקים. המעגלים החשמליים בתוך הכטב"מ מודפסים בדיו בו מוטמעים נאנו-חלקיקים מכסף.

קישור לאתר ביטחון המולדת

החלקים המתכלים הם שגורמים לכטב"מ כולו להתפרק. מדובר בתכונה מועילה מאד מבחינה צבאית: אם כטב"מ המבצע מעקב או משימת ריגול מתרסק, הוא פשוט יתפרק לפני שהאוייב יספיק לאתרו.

על אף היישומים הצבאיים האפשריים, הכטב"מ המתכלה לא תוכנן מתוך מחשבה לייעדו לצבא. האתגר האמיתי גלום בהפיכת הכטב"מ לחשאי ובלתי ניתן לאיתור.

כטב"מים מיועדים, בין היתר, לחדור לאזורים רגישים מבחינה אקולוגית, כגון שוניות אלמוגים, לנטר את הסביבה ולשלוח נתונים מבלי לשבש את פעילות המערכת האקולוגית. לפיכך, הכטב"מ המתכלה מגן על הסביבה – התכונה הזו אינה מגנה עליו. על כן, הצוות התמקד לווא דווקא בהאצת תהליך ההתפרקות הכימית של הכלי, כי אם בבנייתו מן החומרים המתאימים.