This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חברת Red Waves Systems נמנית על המציגים בכנס הכלים הבלתי מאויישים שיתקיים ב-25-26 בנובמבר הקרוב

אילוסטרציה
אילוסטרציה

תוואי צנרת ארוכים, בני מאות ולעיתים אלפי קילומטרים המוליכים תשתיות אנרגיה קריטית, דליקה מסוכנת ומונחת גלויה על פני הקרקע במקומות נידחים – מהווה אתגר אבטחתי מורכב מאוד.
פיגוע, גניבה או חבלה המתרחשים לאורך תוואי הצינור יכולים לגרום לאסון אקולוגי אדיר ממדים, אובדן משאבים, הוצאות תפעוליות לא מתוכננות אדירות ועוד, כך שדאגה לתפקודו המלא של הצינור על תחנות המשנה שלו מהווה משימה לאומית רבת חשיבות במדינות רבות בעולם ולאורך זמן.

פרויקט הגנת קווי גז בגבול מקסיקו-ארה"ב, אותו ביצעה בהצלחה חברת Red Waves Systems, שילב מערכות חוזי ותצפית שהוצבו על אתרים נייחים וניידים וקישורם בצורה אלחוטית, איכותית ורציפה בקיבולת גבוהה למרחקים ארוכים לחדרי שליטה ובקרה. המטרה – אספקת הגנה היקפית והרתעתית על בסיסי צבא וכוחות בשטח המגנים על אתרי הגז ועל הצוותים המקימים (כנגד חטיפות).

האתגר המורכב ביותר עימו התמודדה חברת  Red Waves Systems הישראלית שסיפקה את פתרון התקשורת לפרויקט, היה תקשורת בין רכב פיקוד עליו מותקנים אמצעי תצפית ורדאר הנע לאורך מקטעים שונים של קווי הגז לבין תרנים נייחים וניידים עליהם מותקנים חיישנים, מערכות צפייה תרמיות ורדארים ומחוברים למערכת שליטה ובקרה.

Unmanned systems conference 2014 – Israel

AUS&R ban_ 960x300

הצורך והאתגר הטכנולוגי העיקרי בפרויקט היה אספקת תקשורת אלחוטית, אמינה, יציבה, בעלת שיהוי מינימאלי (Latency), חסינה להפרעות ובעלת רוחב פס רחב (לפחות 12Mbp) שתעביר 2 ערוצי וידאו באיכות גבוהה וטלמטריות שונות למרחק של 11 ק"מ בתדר חופשי (5.8GHz).

ליישום הפרויקט נבחנו אנטנה כיוונית עם מסובב מותאם ורב כיוונית (אומני), חושב בקפידה מאזן הרדיו לאורך הקו (Link Budget) שיבטיח יחס אות לרעש מינימלי של 18db (SNR). המקמ"ש (מקלט משדר) שנבחר לפרוייקט היה מתוצרת Radwin.

על מנת לספק תקשורת אמינה לאורך התוואי הטופוגרפי של הצינור היה צורך במתן מענה גם לממסרים ניידים אותם סיפקה חברת RED Waves System. חלק ממערכות התקשורת הותקנו על תורן נייד שנגרר לתא שטח נתון על ידי רכב משוריין, נפתח ומתרומם לגובה של 33 מטרים.

התורן הנייד תוכנן לעבוד בתנאי שטח קשים במיוחד המתאימים לאזורים בעלי שינויי טמפרטורה קיצוניים וכן לעבודה בשטח באופן עצמאי ועל כן הוא חובר למערכת הספקת חשמל היברידית על מנת לספק  מתח חשמלי לכלל המערכות המותקנות באופן אוטומטי לחלוטין (ללא מגע יד אדם) בפעילות מתמשכת של  24/7.

 טרם היציאה למקסיקו, חברת Red Waves Systems ביצעה מספר ניסויים בדרום הארץ על מנת לבדוק בתנאי שטח דומים את יכולות המערכת וזאת עד שהובטח והוכח שהפתרון הטכנולוגי הכולל אכן עומד באתגר.

חברת Red Waves Systems נמנית על המציגים בכנס הכלים הבלתי מאויישים שיתקיים ב-25-26 בנובמבר הקרוב