This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תע"א נמנית על המציגים בכנס הכלים הבלתי מאויישים שיתקיים ב-25-26 בנובמבר הקרוב

Panther UAV
כטב"מ Panther

כלי טיס בלתי מאוייש (כטב"מ) המכונה Panther מסוגל להמריא ולנחות אנכית באמצעות הטיה פשוטה של המדחף אותה מבצע המטיס בלחיצת כפתור.

למערכת שלושה מנועים חשמליים שקטים במיוחד.

משקל ההמראה של כטב"מ Panther כ-65 ק"ג וניתן לציידו במטענים ייעודיים (מטע"ד) מסוגים שונים. יחידת הכוח החדשה של הפלטפורמה, הכוללת שתי סוללות ליתיום-יון, מיועדת לאפשר לו זמן שהייה באוויר של 6 שעות כאשר הוא נושא מטע"ד.

מקור בחברה המפתחת, תע"א, מוסר כי החברה שוקדת עתה על השגת זמן שהייה של 4 שעות.

Unmanned systems conference 2014 – Israel

AUS&R ban_ 960x300

בעוד שסוללה אחת משמשת להמראה ונחיתה ידנית, הסוללה השניה משמשת לטיסה עצמה. לכטב"מ Panther מערכת בקרת טיסה אוטומטית חדשנית השולטת בכל שלבי הפעילות החל בהמראה והריחוף קדימה וכלה בנחיתה. לדברי מקור בתע"א, מערכת בקרת הטיסה שולטת אף על המעבר מסוללה אחת לשניה.

כמו כן מוסרת החברה כי כוחות מיוחדים מגלים עניין במערכת כטב"מ Panther. מספר הדגמות כבר נערכו וסבבים נוספים צפויים בקרוב.

כעת שוקדים בתע"א על הארכת זמן השהייה של הכטב"מ.

תע"א נמנית על המציגים בכנס הכלים הבלתי מאויישים שיתקיים ב-25-26 בנובמבר הקרוב