This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אילוסטרציה
אילוסטרציה

כיצד יכולה ארה"ב לאפשר לעובדי הסיוע שלה במערב אפריקה לפעול תוך צמצום הסיכון הנשקף להם? אחת מבין התשובות שבוחן הבית הלבן מתמקדת ברובוטים.

ב-7 בנובמבר הקרוב, המשרד למדע ולטכנולוגיה בבית הלבן יכנס סדנא לבחינת הדרכים לשמור על עובדי הסיוע באפריקה באמצעות רובוטים.

רובין מורפי (Robin Murphy), העומד בראש המרכז לחיפוש והצלה בעזרת רובוטים (CRASAR – Center for Robot-Assisted Search and Rescue), מפרט כמה מן המשימות שהרובוטים עשויים למלא במרחב הנגוע באבולה. הנקודות הבאות מספקות אינדיקציה טובה לתפקידים אשר רובוטים יתבקשו למלא במערב אפריקה בקרוב. חלק ממשימות אלה כבר מבוצעות על ידי רובוטים, אם כי לוא דווקא במדינות כגון ליבריה.

 • רובוטים בחדרי מתים – פינוי המתים באופן מכובד, שכן נגיף האבולה מסוכן במיוחד בעת הפטירה של החולה ומיד לאחר מכן.
 • צמצום מספרם של צוותים רפואיים מקצועיים במעבדות ובבתי חולים שדה – כגון טיפול אוטומטי בחומרים כימיים וביולוגיים.

Unmanned systems conference 2014 – Israel

AUS&R ban_ 960x300

  • זיהוי מזהמים – האם בחדר הזה בבית החולים, באמבולנס או בבית יש נגיף אבולה?
  • חיטוי – רובוטים מסוגלים לפתוח מגירות ודלתות. לדוגמא, הרובוט המסחרי המכונה 'little Moe' מבצע פעולות חיטוי.

  • רובוטים הנשלטים מרחוק מספקים מידע וסיוע בנושאים רפואיים, מאמנים עובדים ומכשירים אותם, ומפקחים על תהליכי הטיהור. זאת, כדי למנוע מעובד סיוע להיחשף לנגיף בטעות. כמו כן, רובוטים יכולים לשמש "מתרגמים ניידים" בין הצוותים השונים והאוכלוסיות השונות, הדוברים שפות ודיאלקטים רבים.
  • רובוטים בעלי כושר ניווט עצמאי מסוגלים למצוא את דרכם באיזורים בלתי מוכרים כגון בתי חולים, גם בתנאים קשים.
  • אבטחת עובדים באופן פיזי.
  • טיפול בפסולת ושפכים.
  • סיוע הומאניטרי.
  • ביון: למשל – מה קורה בכפר? האם ישנם סימנים למחלה?