This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התמונה באדיבות חברת אלביט מערכות
התמונה באדיבות חברת אלביט מערכות

חברת אלביט מערכות השלימה לאחרונה סדרה ניסויים במסגרת טיסות מסוק בציריך, בהם נבחנה מערכת SkyVis לתצוגת טייס ביום ובלילה (Head Mounted Display – HMD). המערכת נבחנה במסוק AW-109SP של חברת החילוץ וההצלה השוויצרית Rega.

תנאי מזג אויר קיצוניים עלולים לשבש משימות של מסוקים הנשלחים למשימות חילוץ והצלה של ניצולים. השגת שיפור הן של בטיחות הטיסה והן של רמת המודעות לסביבה באמצעות מערכת SkyVis מאפשרת לטוס גם בתנאים של ראות לקויה. כך ניתן להגדיל את מספר הטיסות שניתן לבצע בבטחה ובכך להציל אנשים רבים יותר. חברת אלביט מערכות חברה לחברת Rega משווייץ כדי להדגים יכולת זו לסייע במשימה הכה חשובה.

iHLS Israel Homeland Security

טיסות המבחן הדגימו את תפישת התצוגה "מחוץ לחלון" (“out of the window”), כלומר הצגת נתוני הניווט על גבי החלון הקדמי של תא הטייס תוך שילוב סמלים דו-מימדיים ותלת-מימדיים, אמצעי נחיתה מועצמים ויכולות מעקב באמצעות ראשו של הטייס.

בין היכולות הייחודיות שנבחנו: נחיתה על מנחת מסוקים כגון אלו המותקנים על גגות של בתי חולים. במהלך אחת מטיסות המבחן, הטייסים השתמשו אך ורק במערכת ההנחיה, ואילו החלון של תא הטייס היה מכוסה לחלוטין (במקביל לנוכחותו של טייס נוסף מטעמי בטיחות, אשר שימש קפטן הטיסה).

טיסות המבחן הוכתרו בהצלחה הן ביום והן בלילה, במסגרת תנאי טיסה שונים. טייסי חברת Rega הדגישו את התרומה של מערכת SkyVis הן לבטיחות הטיסה והן להגברת המודעות הסביבתית בשלבי הטיסה השונים הודות למערכת.

שתי החברות יפעלו יחדיו לביצוע הטמעה של יכולות המערכת בפלטפורמות העתידיות של חברת Rega.