This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ICT articles banner

ד"ר בועז גנור

hamas Featureמאמר זה הוא קריאת השכמה לידידי הליברלים במערב הנתקפים הלם ומבקרים את ישראל כאשר הם נחשפים לתמונות ההרס והנפגעים ברצועת עזה. אתם זכאים לשמוע את העובדות לאשורן.

החודש, בריאיון שהעניק בקטאר לכתב צ'רלי רוז מ-CBS, חזר מנהיג חמאס חאלד משעל על סירוב חמאס להכיר בזכותה של ישראל להתקיים אף אם תקום בעתיד מדינה פלסטינית לצד ישראל. כאשר נשאל משעל האם ייאות חמאס להתקיים לצד מדינת ישראל ולהכיר בישראל כמדינה יהודית, השיב בפשטות "לא".

במהלך המבצע הנוכחי בעזה, שיגר חמאס אל לב ליבה של ישראל אלפי טילים ורקטות במטרה לפגוע בכמה שיותר אזרחי ישראל. חמאס לא טרח לשפר את הדיוק של יכולותיו הארטילריות. אדרבא, הטילים כוונו כך שיגרמו נזק באקראי.

חמאס מנצל את האוכלוסיה האזרחית הפלסטינית ברצועת עזה ומשתמש בה כמגן אנושי על מערכות השיגור שלו, על מפקדותיו הצבאיות, על מחסני האמל"ח שלו, על מפקדיו ועל הנהגתו. חמאס מודע היטב למגבלות שנוקטת ישראל בהתאם לערכים ולמוסר שלה במסגרת פעולותיה הצבאיות באיזורים צפופי האוכלוסיה.

חמאס לא היסס לפרסם נתונים מופרזים אודות מספרי האבידות ואף לשקר באשר למספר ההרוגים האזרחים, להתייחס להתנגשויות צבאיות ולמארבים כאל מעשי טבח, או אף להסתיר את זהותם של המחבלים ולהסוות את תפקידיהם כל אימת שאלו נהרגו בקרבות, והוסיף לטעון כי מדובר בעצם באזרחים פלסטינים. יתר על כן, חמאס סירב להפסקות אש ואף הפר הפוגות הומניטריות עליהן הכריזה ישראל באורח חד-צדדי – הפוגות שנועדו להקל בסבלה של האוכלוסיה הפלסטינית. מנקודת מבטו של חמאס, תמונות זוועה מאיזורי סכסוך אחרים, כגון מלחמת האזרחים בסוריה, ניתנות למיחזור ולשמש לניגוח ישראל כאילו מקורן היה עזה.

העובדה שמספר ההרוגים הפלסטיניים במהלך חודש הלחימה בתנאים המפורטים לעיל אינו עולה על מספר ההרוגים ביום לחימה אחד במלחמת האזרחים בסוריה מעיד על הצביעות ועל המוסר הכפול של העולם המערבי הנאור. האו"ם וארגונים בינלאומיים אחרים מתעלמים מפשעים נגד האנושות אותם מבצעים אויביה הפנדמנטליסטים של ישראל מדי יום ביומו.

ידידי, עליכם להפנים את העובדה שישראל היא שכבת ההגנה עליה מתרסקים פעילי הטרור של האסלאם הפנדמנטליסטי בדרכם לתקוף את העולם הליברלי הדמוקרטי. ישראל היא המגנה עליכם.

iHLS Israel Homeland Security

קישור זה מוביל למאמר המלא כפי שהופיע לראשונה (באנגלית בלבד)