iHLS TV: עתיד המודיעין ברשת

This post is also available in: English (אנגלית)

הרשת היא מרחב עצום ומוצף בכמויות בלתי נתפסות של מידע חלקו אמיתי, חלקו שגוי, חלקו ערוך ומגמתי וחלקו סתמי לגמרי. איך אפשר להפיק מהמסה האדירה הזאת מידע מודיעיני בעל ערך?

לדברי אסתי פשין, מנהלת שירותי הסייבר בתעשייה האווירית, התשובה מורכבת. עולם הסייבר מחולק לכמה תחומים, מהרשת שמוכרת לכולנו, דרך רשתות חברתיות ואתרים שהכניסה אליהם מוגבלת, ועד ל"רשת האפלה", ה darknet. התחום שבו נערך החיפוש צריך להתאים לאופי המידע המבוקש, כשמלאכת האיתור עצמה נעשית בעזרת חיפוש אחר "גורמי מידע חיוניים", Essential Elements of Information.

בנוגע לאמינות המידע, מראש יוצאים מנקודת הנחה שהרבה מהנתונים ברשת חשודים ושגויים. הדרך היחידה להעריך את מידת האמינות של מקור מסוים היא להסתמך עליו לאורך זמן, ולבדוק מה מידת התועלת שאפשר להפיק מהמידע שמתקבל. דרך נוספת לאמת מידע היא להצליב אותו עם נתונים שמגיעים ממקורות אמינים.

iHLS – Israel Homeland Security

יש כמה דרכים לאסוף מידע מודיעיני, כשאחת החשובות היא Open Source Intelligence, איסוף מידע מהרשת, שנעשה בעלות נמוכה במיוחד לעומת אמצעים אחרים. עם זאת, הוסיפה פשין, לא כל המידע הרצוי לנו מגיע לרשת ויש במקביל להמשיך במאמצי איסוף מודיעין מסורתיים.

קשה להעריך את מידת ההצלחה של איסוף מידע מודיעיני ברשת לעומת שימוש בסוכני שטח, האזנות ומשתפי פעולה, סיכמה פשין, ביחוד בגלל שהצלחות או כשלונות בפעולות מודיעיניות נשארות לעיתים קרובות מסווגות ולא מגיעות לידיעת הציבור.