This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

12449115_s feature41% מעובדי הממשל בארצות הברית מסכנים את עצמם ואת הסוכנויות שלהם בעקבות שימוש במכשירים ניידים לא מאובטחים, כך על פי סקר חדש שביצעה Mobile Work Exchange בשיתוף סיסקו. מומחים מישראל טענו שהבעיה קיימת גם אצלנו, וגם כאן אין לה מענה הולם.

Mobile Work Exchange, שותפות חברות פרטיות וציבוריות בארצות הברית, עוסקת בקידום אמצעי תקשורת ניידים. החברה פיתחה יישום אבטחה לניידים בשם Secure Mobilometer, שבאמצעותו נאספו הנתונים לסקר.

עובדי ממשל כן משקיעים באבטחה בסיסית, כך לפי הדיווח ב Government Security News – נעילת המחשב כשהם עוזבים את אזור העבודה, אבטחת חדר העבודה עצמו, ואחסון קבצים מוגן.

עם זאת, העובדים לא נוקטים באמצעי זהירות דומים כשמדובר במכשירים ניידים, למרות שרובם המכריע (90%) משתמשים במחשב נייד, לאפטופ או טאבלט לצרכי עבודה. כשליש מהמשתתפים בסקר מתחברים לרשתות Wi-Fi ציבוריות, חצי לא משתמשים באמצעי בקרת גישה מורכבים ורבע כלל לא מגנים על המכשירים שלהם באמצעות סיסמאות. שליש מהסיסמאות שכן קיימות הן בסיסיות, ו-6% בכלל רושמים את הסיסמה לצד המכשיר "כדי לא לשכוח".

IHLS – Israel Homeland Security

ולמרות הכל עובדי ממשל מתנהלים בצורה הרבה יותר מאובטחת מחבריהם עובדי הסקטור הפרטי. 97% מעובדי הממשל דיווחו על הסכם רשמי לשימוש במכשיר נייד עם מקום העבודה, לעומת 56% מהסקטור הפרטי.

53% מסוכנויות הממשל האמריקאי דורשות מהעובדים שלהן לרשום את המכשיר הנייד במחלקת ה IT, לעומת רק 21% מהחברות הפרטיות. בנוסף, 53% מסוכנויות הממשל דורשות מהעובדים לעבור הכשרות אבטחה תקופתיות לעומת 13% מהחברות הפרטיות. 15% מעובדי הממשל התקינו במכשיר שלהם אפליקציות שלא קשורות לעבודה, לעומת 60% מעובדי הסקטור הפרטי.

ארגונים ממשלתיים הרבה יותר מוגנים מעמיתיהם המסחריים, אמרו עורכי הסקר, אבל המצב עדיין לא מעודד במיוחד. הפתרון, לדבריהם: אכיפה רצינית יותר של תקנות ונהלי הבטיחות.