This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

2472570_m featureהממשל האמריקאי מעוניין בכלים משופרים לצורך מעקב אחרי פסולת חלל. מטרת הפרויקטים הנוכחיים היא להגן על לוויינים מעצמים שעלולים לסכן אותם, וסוכנות המחקר DARPA מנסה למצוא פתרונות שיהיו מסוגלים לאתר פסולת במסלול נמוך ובנטייה נמוכה (LILO – Low Inclined Low Orbit).

פרויקט ה LILO כולו, לפי הדיווח ב Aviation Week, הוא חלק מפרויקט OrbitOutlook של סוכנות המחקר, שמטרתו לשפר את איכות החיישנים ומאגרי המידע של רשת פיקוח החלל האמריקאית. אותה הרשת, המכונה SSN, מנהלת מעקב אחר גופי חלל מכל הסוגים.

לפי פרסומי הסוכנות הממשל מעוניין בהצעות לחיישנים חדשים או משודרגים שניתן יהיה להשתמש בהם תוך שנה מיום סגירת העסקה. החיישנים צריכים להיות מסוגלים לגלות את המיקום המדויק של עצמים בגודל 10 ס"מ ומעלה ממרחק 1,000 קילומטר, ללא ידע מוקדם לגבי המיקום או הכיוון שלהם, ולעקוב אחריהם בהצלחה.

IHLS – Israel Homeland Security

דרישה נוספת היא היכולת לגלות לפחות שלושה עצמים שונים במהלך 10 דקות פעילות. לפי פרסומי DARPA הפתרונות יכולים לכלול חיישנים אופטיים פסיביים, חיישני תדר רדיו או מכ"ם אקטיבי, אבל לא מערכות שעושות שימוש בתאורה אקטיבית (active illumination).

בסופו של דבר בסוכנות מקווים למצוא חיישנים שניתן יהיה לשלב בקלות ברשת ה SSN הקיימת. המתחרים על החוזה צריכים להיות מסוגלים לספק נתוני תצפיות תוך שנה מיום החתימה על החוזה, כשמשך הזמן הרצוי הוא חצי שנה.

השלב הראשון, בן 12 החודשים, צפוי להתחיל ברבעון השלישי של 2014, כולל תקופה של הדגמות טכניות בת שלושה חודשים. הסוכנות עשויה לרכוש מידע שנאסף במהלך השלב הבא, שיהיה 12 חודשים של שימוש מבצעי ניסיוני.