This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

23213483_sהמשרד לביטחון פנים, האחראי גם על רישוי הנשק, החליט מספר החלטות בנושא שמעוררות תמיהה רבה, וגם כעס אפילו, במערכת הביטחון.

מה דעתם על המצב הבא שוטר שיש ברשותו אקדח שרות מרגיש שהוא לא מספיק מאומן. השוטר בא למטווח פרטי ומבקש לעבור אימון בתשלום. מדובר ברכישת תחמושת על חשבונו ובליווי צמוד של מדריך. המטווח, גם זה תמורת תשלום. מנהל המטווח מודיע לשטר כי אסור לו לעבור אימון כזה.

הנימוק, על פי המשרד לביטחון פנים, הוא כזה: השוטר הוא קודם כל אזרח ואין לו רישיון לנשק. האקדח ניתן לו במסגרת תפקידו ולכן הוא לא יכול לעבור אימון. אם אתם לא מאמינים דברו עם הרבה שוטרים מתוסכלים. גם כאלה שבאו עם אישור של מפקד התחנה נדחו.

וזה עוד לא הכל. קצין צה"ל שמגיע למטווח עם רובה M16 על הכתף רוצה לעבור אימון באקדח של המטווח. גם הוא נדחה. ויש עוד. קצין בדרגת רב סרן משתחרר משרות סדיר ומילואים ורוצה לרכוש אקדח. המשרד לביטחון פנים מסרב. אבל אם הקצין הוא בדרגת סגן אלוף הרישיון מוענק לו. ומה אם הרב סרן היה בסיירת מטכ"ל והסגן אלוף שרת בקריה? את המשרד לביטחון פנים זה לא מעניין.

IHLS – Israel Homeland Security

ויש עוד. אזרח בעל רישיון לנשק רוצה להחליף את אקדחו הישן ולעתים גם הלא תקין. בקשתו נדחית. האפשרות היחידה היא למסור את האקדח הלא תקין להשבתה .הנימוק הוא לא עומד בתבחינים החדשים לקבלת רישיון נשק.

אז מקשים על אזרחים שומרי חוק לקבל רישיון נשק ואפילו להחליף נשק. מי ששרת במשרד במטכ"ל יכול לקבל וקצין בסיירת מיוחדת לא, רק בגלל שהוא היה בדרגה מסוימת. הגיון בריא של ממש.

וכל זה נעשה כאשר לפי נתוני המשטרה יש כיום בארץ לא פחות מ-300 אלף כלי נשק בלתי חוקיים בידי אזרחים. מדובר על אקדחים, רובים ותת מקלעים.

מישהו במשרד לביטחון פנים התבלבל לגמרי. אזרחים שומרי חוק לא מקבלים רשיון לנשק, לא יכולים להחליף נשק לא תקין. העבריינים רק צריכים לבחור את הנשק שמתאים להם באותו יום.