This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חברת סייברקונטרול, שמתמחה באימון ותירגול ארגונים גדולים, השיקה אמש את הסייברג'ים, מרכז האימונים והתירגול החדש של חברת החשמל שבמתקן ההדרכה "חפציבה" בחדרה.

The observers from the
מדריכי ה"צוות הלבן" משקיפים על עבודתם של ההאקרים המדומים מ"הצוות האדום". צילום: Cyber-Control

מר יאשה חאין, סמנכ"ל הלקוחות והאחראי לפיתוח העסקי בחברת החשמל, ציין כי הרעיון להקמת המתקן עלה לפני כעשרה חודשים – הקמה של זירת אימונים מדמה מציאות לצורך שיפור המוכנות של העובדים להתמודדות עם התקפות סייבר. מר חאין הוסיף כי המתקן נבנה לשימוש חברת החשמל, מדינת ישראל וגופים דומים בעולם. המתקן ישמש גם לצורכי מחקר ופיתוח ויש כבר הזמנות לשימוש במתקן למשך ששת החודשים הבאים.

מר אופיר חסון, מייסד ומנכ"ל סייברקונטרול , אמר כי כיום היכרות עם הטכנולוגיה אינה מספקת להיערכות חירום, יש להבין את דרכי המחשבה של ההאקרים התוקפים כדי להתגונן בפניהם ביעילות. החזון של סייברג'ים הוא "שיפור מיומנות מגיני הסייבר". הוא אף גילה כי מתקיימים מגעים מתקדמים לבניית אתרי אימון נוספים באירופה ובמזרח הרחוק. האתגר לו נותנת זירת האימונים מענה הוא המעבר בין התאוריה לבין הפרקטיקה, מלימודים תיאורטיים לגבי לוחמת הסייבר – לתירגול התמודדות מעשית.

מר אלי גליקמן, מנכ"ל חברת החשמל, הזכיר כי חברת החשמל נמצאת תחת איום סייבר תמידי ומתמשך, וסופגת בממוצע כ– 10,000 התקפות מדי שעה (!!!), והמרחב הקיברנטי אף הוגדר בעבר כזירה החמישית (מעבר לזירות היבשה, הים, האוויר והחלל).

Bcp&IT 650x90

IHLS – Israel Homeland Security

האלוף במילואים יפתח רון טל, יו"ר חברת החשמל, שאב מהרקע הצבאי והשווה את הזירה הקיברנטית לזירות הלחימה הקלאסיות, כאשר לטענתו האיום למעשה השתנה בימינו והגבולות בין החזית והעורף, בין המותר לאסור – הולכים ומטשטשים. האלוף רוןטל הדגיש כי אספקת החשמל התקינה הינה נקודת תורפה כי חשמל אינו ניתן לאגירה לצורך התמודדות עם חירום, וכי ישראל הינה "אי אנרגטי" במזרח התיכון בלי יכולת חיבור והסתמכות על שכניה לעת מצוקה.

השר לתשתיות לאומיות, סילבן שלום, כיבד בנוכחותו את האירוע, והדגיש את חשיבות הסייבר בעיני הממשלה – הקמת מרכז הסייבר באוניברסיטת בןגוריון, המטה הקיברנטי הלאומי במשרד ראש הממשלה ועוד. גם במשרד לתשתיות לאומיות הוקם מטה סייבר.

הזירה עצמה מתחלקת בין מספר ביתנים. הצוות הכחול הוא הצוות המתורגל, הצוות האדום הוא הצוות התוקף והצוות הלבן הוא הצוות המנהל את האירוע ומנחה את שאר הצוותים. כל הפעולות מוקלטות לצורכי תיחקור והפקת לקחים. צוות המדריכים המיומן בונה את תרחישי התירגול לכל חברה ולכל ארגון ע"פ צרכיו הוא, בעתיד התקווה היא להתקדם ולבנות תרחישים חובקי עולם עם תירגול סימולטני במספר מוקדי סייברג'ים עולמיים