This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

6611137_sמסלול לימודים חדש שמתמקד בביטחון המולדת נפתח במכללה הקהילתית של צפון וירג'יניה (Northern Virginia Community College – NOVA), וזאת במסגרת תוכנית המכללה ללימודי אכיפת חוק.

הסטודנטים שנרשמים למסלול מקבלים הכשרה בסיסית לקריירות בתחום החוק הפלילי והמינהל הביטחוני. אנשי אכיפת חוק ותיקים נרשמים ללימודים לצורך קידום מקצועי.

i-hls.com/he

הלימודים נועדו לספק בסיס לסטודנטים, שיתקבלו לאחר מכן לדרגים הנמוכים בתחום ויפנו לאחר כן להתמחות כמו אבטחת סייבר, אבטחת גבולות או מוכנות לחירום. מניתוח חיפושי עבודה ברשת עולה שבאיזור צפון וירג'יניה יש שוק עבודה ער עם ביקוש גדול לעובדים בתחום.

בין הקורסים הנלמדים בתוכנית: ביטחון המולדת ואיתור גרעין, עקרונות מנהל בזמן חירום, ניתוחי פשיעה ומודיעין, תגובת המשטרה לתקריות חמורות, אבטחת תחבורה וגבולות, דרכי התמודדות עם פעולות טרור, ועוד. הלומדים בחלק מהקורסים מקבלים תעודות הכשרה רשמיות של סוכנות החירום הממשלתית (FEMA).

ניתן להרשם לקורסים במסגרת הלימודים בקמפוס או ללימודים המועברים ברשת.

BcpIT650x90