This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

20390531_sבקרוב יוצבו בתחנות הרכבת התחתית במוסקבה מכשירים שיקראו את המידע שעל גבי הטלפונים הניידים של הנוסעים.

אנדרי מוקוב, ראש משטרת הרכבת התחתית, אמר בראיון למגזין איזבסטיה שהמכשירים ישמשו לאיתור טלפונים ניידים גנובים. על פי דיווח ב Radio Free Europe המכשירים החדשים יוכלו לקרוא את המידע שעל כרטיסי סים מטווח של עד חמישה מטרים.

i-hls.com/he

במידה והנייד מופיע ברשימת הטלפונים הגנובים המידע יועבר אוטומטית לידי המשטרה, שתוכל להצליב את זמן ומיקום האירוע עם הקלטות ממערכת המצלמות במעגל סגור שבתחנות הרכבת.

על פי הדיווח במגזין איזבסטיה, מומחים טענו שניתן יהיה לעקוב בעזרת המכשירים אחר כל הנוסעים, ללא יוצאים מהכלל. לדברי ראש משטרת הרכבת מעקב שמתבצע ללא קבלת אישורים מהרשויות אסור על פי חוק, אבל אין חוק שאוסר על מעקב אחר רכוש בבעלות חברות, כמו כרטיס סים.