This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

265017_sנגיף המארס (MERS) המסוכן שהופיע לאחרונה במזרח התיכון עלול להתפשט בקצב מואץ בחודשים הקרובים, הודות לשני מועדים מרכזיים שמושכים מיליוני עולים לרגל: האומרה והחאג'. חוקרים מנבאים את התפשטות הנגיף לפי ניתוח נתיבי הטיסה הנפוצים.

קבוצת חוקרים קנדים מטורונטו קראה לאנשי ממסד הבריאות להפיק לקחים מהתפשטות נגיף הסארס, ולנסות לנבא מראש את התפשטות נגיף המארס במקום רק להגיב להתפתחויות. הסארס, שנגרם גם הוא כתוצאה מנגיף דומה, הביא למותם של 800 אנשים לפני כעשור. 44 מהמתים היו מטורונטו, והנזק המשוער לכלכלה הקנדית עמד על 2 מיליארד דולר.

המחקר, שנערך בבית החולים על שם מייקל הקדוש בטורונטו, הראה שהנגיף ככל הנראה צץ במזרח התיכון בתחילת שנת 2012. משם הנגיף התפשט למדינות במערב אירופה וצפון אפריקה, שם התגלו מקרים מקומיים באיזורים מצומצמים. ברחבי העולם דווח על כ-80 מקרים, ולמעלה ממחצית מהנדבקים מתו מהמחלה.

i-hls.com/he

ראש קבוצת החוקרים, קמראן חאן, אמר שקצב התפשטות הנגיף עלול להתגבר במהלך שני מועדים שמושכים מיליוני עולים לרגל לערב הסעודית. הראשון, האומרה, הוא אירוע עליה לרגל שמותר לבצעו במהלך השנה, אך הוא נחשב במיוחד כאשר העליה לרגל נערכת במהלך חודש הרמדאן, בין ה9 ביולי ל-7 באוגוסט. האירוע השני הוא החאג', עלייה לרגל בת חמישה ימים שבה מחויבים כל המוסלמים לפחות פעם אחת בחייהם. החאג' נערך השנה בתאריכים 13-18 באוקטובר, וצפויים להשתתף בו למעלה משלושה מיליון מאמינים.

החוקרים ניתחו נתוני טיסות משנת 2012 ונתונים לגבי החאג' בשנים קודמות על מנת לחזות את תנועת העולים לרגל לערב הסעודית וממנה, ותנועתם בכל רחבי המזרח התיכון, במהלך המועד. המטרה היhתה לעזור למדינות להעריך את פוטנציאל ההדבקות בנגיף המארס. בנוסף, החוקרים השתמשו בנתוני הבנק העולמי לגבי הוצאות בריאות כדי לנתח את היכולת של כל מדינה לגלות את הנגיף, ולאחר מכן לנקוט באמצעים המתאימים.

BcpIT650x90