This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

11765935_sרצח עורך הדין הירושלמי ובתו שבוצע שלשום מוכיח שאקדחים בידי מאבטחים מהווים יותר סכנה מאשר אבטחה.

מאבטח מתוסכל, כנראה מרוגז בגלל ויכוח בענייני כספים, הרג את נתן ג'ורנו, בן ה-56, ובתו ימית בת ה-26 שהייתה מתמחה במשרדו של אביה.

החשוד נכנס למשרדם וירה מספר פעמים בפלג גופו העליון של כל אחד מהם.

i-HLS Israel Homeland Security

בחודש שעבר, מאבטח ברחבת הכותל המערבי הרג מתפלל יהודי, דורון בן שלוש.

אחרי הרצח הראשון, משרדי הממשלה הרלוונטיים הצהירו ש"חייבים לעשות משהו" בקשר לכלי הנשק המרובים ברשות המאבטחים לאחר שעות העבודה. לאחר המון פגישות ורעש רב בתקשורת, שום דבר לא השתנה.

גם הפעם דבר לא ישתנה כי משרדי הממשלה מוכיחים כל פעם מחדש את חוסר האונים שלהם בטיפול במצבים המחייבים התערבות. יש שני משרדים ממשלתיים שהדבר נתון בידיהם – המשרד לביטחון פנים והמשרד להגנת העורף. יש שמי שירם, יש מנכלים ויש פקידים. הן מייצרים הרבה מלל מעשים אין.

אני יכול לומר בביטחון מלא שאין טעם בחימוש המאבטחים המועסקים ברחבי המדינה.

במרבית המקרים הם מתוגמלים גרוע, לא בכושר, ולא קיבלו אימון מתאים בשימוש בנשק, בפרט במצבי לחץ, ואם הם עושים זאת, קיים סיכוי גבוה שייפגעו אזרחים תמימים.

ועדיין המשרדים הממשלתיים לא עושים דבר.

יש שני משרדים ממשלתיים כאמור הקשורים לעניין ושניהם חסרי ערך כשהמדובר במתן פתרון  לבעיה פשוטה כזאת.

אקדחים צריכים להיות רק בידי אנשים מאומנים. מרבית המאבטחים מאומנים בהתאם לדרישות המינימום של החוק. מעטים מאד מתוכם ממש עצרו מחבלים באמצעו הנשק שלהם . אבל בחודש אחד שניים מהם חשודים בשימוש באקדחיהם לביצוע רצח.

אבל אל תטעו. שום דבר לא ישתנה כי כך מתנהלים כאן העניינים.

מאת: אריה אגוזי

egozi300-200x150