This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

17914083_sרפורמות נרחבות מתבצעות כעת לצורך הכשרתו של כוח המילואים של צבא בריטניה, לקראת עימותים עתידיים כמומחי ביטחון סייבר, לוחמה כימית וביולוגית ואיסוף מודיעין. כך מדווח  The Independent.

ה- Territorial Armyהעומד לגדול מ-15,000 ל-30,000 איש, יהיה בעל תפקיד הרבה יותר משמעותי בהתמודדות עם איומי הטכנולוגיה ונשק השמדה המונית בידי מתקוממים ומדינות עוינות. הוא גם יועסק באופן נרחב באיסוף מידע לתוכניות שייקבעו על ידי הצבא.

i-HLS Israel Homeland Security

קיימת הסכמה רחבה בין אנשי צבא במערב שביטחון הסייבר הפך לחלק חיוני של הביטחון. מפקד הצבא הבריטי, גנרל סר פיטר וול, הדגיש זאת בנאום שנשא בשבוע שעבר בוועידה בנושא לחימה יבשתית במכון השירותים הממלכתיים המאוחדים בלונדון.

הוא אמר שהאיומים המוצגים על ידי המרחב הקיברנטי מחייבים  את הכוחות המזוינים "לחשוב ולפעול בצורה שונה. השליטה בתחום זה ויחד אתה היכולת להתגונן ולתקוף כדי לתפוס הובלה בקרב יהיו דרישה מוקדמת למבצעים מוצלחים בעתיד."

עם זאת, הגנרל וול אמר גם כי "החינוך והתכונות האישיות של לוחמי הסייבר שלנו צפויים להוות אתגר בהתנהגות צבאית יותר ליניארית ולכן אנו צריכים לשקול כיצד אנו מגייסים ושומרים על מומחים בתחום זה."

מתכננים צבאיים מצביעים על כך שאוסף התכונות הנדרשות קיים כבר בין אזרחים היכולים להביא אותו אתם לצבא, בעודם ממשיכים בקריירות המקצועיות שלהם. קיימים מאגרי ידע דומים בתחומי המדע השונים הניתנים לניצול לצרכי לחימה בנשק השמדה המונית ואיסוף מודיעין.