This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

watchkeeper1 האם מל"ט ה- Watchkeeper נמצא בדרך לצרפת? מערכת זו מבוססת על Hermes-450 מתוצרת אלביט מערכות.

מקורות בסלון האווירי בפריז אמרו שחברת טאלס מציעה את המערכת לצבא הצרפתי. החברה מציגה בסלון האווירי דגם של המל"ט עם סימונים של הצבא הצרפתי.

מל"ט ה- Watchkeeperמספק לצבא הבריטי יכולות מודיעין, פיקוח אווירי, הרכשת מטרות וסיור (ISTAR).

wk_1_firstflightביולי 2004, הכריז משרד ההגנה של בריטניה ש- Thales UK נבחרה כספק המועדף עבור מערכת  Wathchkeeper – מל"ט טקטי מתקדם.

באוגוסט 2005, Thales UK זכתה בחוזה לשלבי הפיתוח, הייצור והתמיכה הראשונית (DMIS) .

בתוכנית Watchkeeper כלולות בשלב זה  54 מערכות מל"ט.

Watchkeeper היא מערכת טקטית שתופעל בזירה על ידי הארטילריה המלכותית של צבא בריטניה.

i-HLS Israel Homeland Security

ה-Watchkeeper מבוסס על מל"ט Hermes-450 של אלביט מערכות.

AUSR300x250כדרישה דחופה לאספקת מודיעין, פיקוח אווירי, הרכשת מטרות וסיור (ISTAR) עד כניסתו לשירות של Watchkeeper, הצבא הבריטי הזמין יחידת מל"ט Hermes 450 UAS מ-Thales UK / אלביט מערכות  .