This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

13455761_sבחיפושיהם הנואשים אחר מידע על פיגועי בוסטון, גורמי אכיפת החוק בארה"ב פנו לציבור בבקשה לספק להם סרטוני ווידיאו ותמונות מטלפונים סלולאריים שצולמו ליד קו הגמר של מרתון בוסטון.

"היינו רוצים לעבור על כל סוג של מדיה שיש לכם שם," אמר ג'ין מרקז מהמשרד לאלכוהול , טבק, רובים וחומרי נפץ במסיבת עיתונאים יום לאחר הפיגועים.

זה לא משנה, אמרו השלטונות, אם החומר מצביע על משהו הנראה כחשוד או לא. כל דבר יכול להכיל ראיות מועילות.

i-HLS ISRAEL Homeland Security 

לפי ה- Defense News, תמונות התחילו לזרום באופן מיידי, ממשתתפי המרתון, מצופים, ממצלמות אבטחה שונות בחנויות ועסקים. בסך הכול, מבול המידע שהתקבל ייצג היטב את מושג ה“big data”: זרם של תמונות ומידע ללא קשר ביניהם.

ה-FBI לא מגלה בדיוק כיצד הוא עבר על שעות חומר הווידיאו של מצלמות האבטחה והמדיה הדיגיטלית של הציבור למציאת החשודים. עם זאת, עבודה יעילה של זיהוי פלילי ומודיעין הייתה דורשת יותר מאשר סוכנים מיוחדים הבוהים בתמונות על מסכים; היו נדרשים כלי המחשה כדי להציג זאת בהקשר זמני וגיאוגראפי.

ובנקודה זאת, אומרים גורמים בתעשייה, הטכניקות בהן נעשה שימוש בבוסטון היו כנראה הרבה פחות מתקדמות ממה שהן יכלו להיות.

הרבה מהתוכנות בחזית הטכנולוגיה הזמינות כיום בשוק בתחומי אנליטיקת הווידיאו, מודעות מצב תלת-ממדית והמחשת שטח טקטית פותחו למשימות נגד גורמי טרור באפגניסטן ועיראק, שם ההצלחה הייתה תלויה בהבנת חומרי הווידיאו והמודיעין ממגוון מקורות שאין קשר ביניהם.

אפילו לפני פיגועי אפריל, יצרני תוכנות כאלו – המונעים חלקית על ידי השפל בארה"ב והצורך למצוא שווקים חדשים – כיוונו את מאמציהם לעבר סוכנויות אכיפת החוק בארה"ב. טענתם, שהוכחה חלקית בלבד, הייתה שהתוכנה שלהם עשויה להפוך את הרשויות בארה"ב לחכמות הרבה יותר במענה לאיומים, משברים ומצבי חירום.