מדריך למשווק בתעשיות הבטחונית ואבטחת המולדת בברזיל: מאמר ראשון

This post is also available in: English (אנגלית)

14404845_sבספטמבר, 2008. הפלישה הרוסי לגאורגיה החלה וע"פ הדיווחים מלחמת טכנולוגיה מקבילה עמדה להתחיל, במקביל למלחמה הקונבנציונלית, מכיוון שרבים משרתי האינטרנט בגיאורגיה היו תחת שליטה חיצונית, ובכלל זה מערכות תקשורת חשובות. באותו זמן אצבע מחשידה הופנתה לעבר רוסיה, שהכירה באופן אינטימי את המערכות המושפעות, בהתחשב בכך שהיא זו שפיתחה וסיפקה אותם למדינה השכנה.

התיאור עשוי להיות אגדה או שלא, אבל אין ספק שהוא אכן מייצג את הרציונל הבסיסי התומך במדיניות הטכנולוגית-בטחונית של כלכלות המתעוררות מסוימות, כולל ברזיל. שליטה על מחזור החיים המלא של טכנולוגית הגנה אסטרטגית, אינה פרוטקציוניזם, אלא צורך חיוני במדינות כמו ברזיל, עם גבולות אדירים המציגים אתגרים גיאוגרפיים עצומים ומגוון רחב של נכסים טקטיים טבעיים אשר זקוקים לפתרונות הגנה מותאמים ו"תפורים".

בקיצור, לפני שפועלים באופן טרופי, השחקן הזר המוכן להיכנס למשחק במגרש ה- HLS והדפנס הברזילאי חייב להוכיח בהצלחה את יכולת: א. לפתח רכיב תעשייתי ברזילאי; ב. ליישם הסכמי אופסט, בעיקר אלה הקשורים להעברה אמיתית של טכנולוגיה.

שחקן הפועל בשוק הביטחוני או HLS – חייב להבין את המציאות שהוזכרה לעיל לפני שהוא שוקל ברצינות גישה לשוק הברזילאי. חוסר היכולת של שחקן, חוסר הרצון להתמודד עם התרחיש המתואר  צפוי לגרום אכזבות, בעיקר אכזבות בעלות אופי פיננסי ומסחרי. בקיצור, כפי שפורט במסמך זה בהמשך, תכנס עם החברה שלך לתהליך SDC או עוף מכאן.

הבסיס למושגים הנ"ל אינו רעיוני, אלא סטטוטורי הניתן על ידי יישום חוק הפדרלי. 12.598, מיום 22 במרס 2012 (להלן: "חברת ההגנה האסטרטגית או חוק ה- SDC "), שדן בעיקר במושג של רכיב ברזילאי בתעשיית ה- HLS & Defense.

על פי חוק ה- SDC, הוא ישות משפטית ברזילאית מוכרת ע"י משרד הביטחון אשר במצטבר עומדת בדרישות הבאות: (א) מבצעת בברזיל אחת או יותר מהפעילויות הבאות: מחקר, פרויקטים, פיתוח, תיעוש, שימור, תיקון, המרה, מודרניזציה או תחזוקה של מוצריה בתחום;  (ב) מקימה מטה ניהולי-תעשייתי בברזיל; (ג) מפתחת בברזיל ידע מדעי או ידע טכנולוגי מקומי;  ו- ( ד) מבטיחה המשכיות ייצור בברזיל.

מנקודת מבט ארגונית, SDC שהוקם על ידי שיתוף בין חברה זרה וברזילאית, חייב להבטיח כי החברה הזרה או בעל המניות בה לא יכול לממש, בכל פגישה נתונה של בעלי המניות, קולות הצבעה העולים על שני שלישים (2/3) מכלל הקולות הניתנים למימוש על ידי בעלי המניות הברזילאיות שנמצאים באותה הפגישה של בעל המניות האמור.

תחת חוק ה SDC, ממשלת ברזיל רשאית לנהל תהליכי מכרז: (א) שנועד אך ורק להשתתפות חברות המוכרות כ- SDC ; (ב) נועד אך ורק לרכישה או לרכש של מוצרי D&HLS מקומיים ברזילאים שפותחו או שיוצרו תוך שימוש בתשומות לאומיות או חדשנות שפותחו בברזיל. יותר מכל – ל-SDC   תהיה גישה למיסוי המיוחד ולמערכות מימון לתוכניות, פרויקטים ופעולות.

www.i-hls.com

חוק ה- SDC אינו יוצר דרישת חובה עבור כל החברות בתחום להשיג הסמכת SDC, אלא יוצר תרחיש ותמריצים מועיל עבור חברות המוסמכת ככאלו. יתכן כי במכרז ספציפי שיוצא על ידי רשות ברזילאית יוזמינו להציע הצעות גם חברות עם הסמכת SDC וגם חברות ללא ההסמכה. עם זאת, לחברות עם הסמכת SDC צפויים להיות העדפות שיתנו להן יתרונות ורווחים גדולים יותר, אל מול חברות ללא ההסמכה.

מאמר המערכת הבא שלנו יעסוק בגישה הברזילאית לנושא אופסט צבאי.

 

Benny Spiewak
Benny Spiewak

Benny Spiewak is founding Partner at the Sao Paulo-based ZCBS law firm. Mr. Spiewak has a Masters in Intellectual Property Law by the George Washington University (Washington, DC) and a certified expert in Technology Transfer Law & Transactions by both the Franklin Pierce Law Center (Concord, NH) and the Getúlio Vargas Foundation (Sao Paulo). He manages both the firm´s Israel desk and Defense, Intellectual Property & Emerging Technology practice, focusing on legal, regulatory and policy challenges affecting R&D driven, highly regulated businesses.