This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Integrated into a light vehicle – to be seen here a “Wolf”-class car – Cassidian’s multifunctional jammer can explore the electromagnetic spectrum and at the same time counter attacks with radio-controlled roadside bombs. Photo: Cassidian
Integrated into a light vehicle – to be seen here a “Wolf”-class car – Cassidian’s multifunctional jammer can explore the electromagnetic spectrum and at the same time counter attacks with radio-controlled roadside bombs. Photo: Cassidian

חברת Cassidian, חטיבת ההגנה והביטחון של EADS, פיתחה מערכת חסימה רב- תכליתית מדור חדש, המגבירה משמעותית את מיגון כלי הרכב נגד מטעני חבלה מאולתרים מופעלי רדיו (RCIED-ים), כפי שמדווח Defense Update.

החוסם הנייד החדש משלב את פונקציונאליות החסימה החכמה עם מודיעין אותות (הידוע גם כאמצעי תמיכה אלקטרוניים – ESM), תוך אפשור הבנה מפורטת של האיום, ועל ידי כך שיפור משמעותי של תכנון המשימה והגנה על הכוח.

לפי החברה, החוסם הרב-תכליתי מנתח את ספקטרום האות סביב הרכב וכך מסוגל לחסום את אותות הרדיו המיועדים להפעלת מטעני צד באופן ממוקד יותר יחסית לשידור רעש בספקטרום רחב, תוך חסימת תקשורת ידידותית או פעולה בתחומי תדר ספציפיים, תוך השארת פערים פגיעים העשויים לשמש את התוקפים.

החוסם הרב- תכליתי של Cassidian מתאפיין בטכנולוגיה החדשה, המהירה ביותר, של Smart Responsive Jamming, להגברה משמעותית של רמת ההגנה. מערכת זו מגלה ומסווגת אותות רדיו המיועדים להפעלת מטעני הצד. היא משדרת בעקבות כך אותות חוסמים בזמן אמת, המותאמים בדיוק לתחום התדרים העוין. על ידי כך מתאפשרים זמני תגובה הרבה מתחת למילישנייה, הודות למקלט הדיגיטלי החדש וטכנולוגיות עיבוד אותות.

החוסם החדש כולל גם את הרחבת ה-SMARTscout, המספקת תמונת מודיעין אותות של שדה הקרב – משימה שיכלה קודם להתבצע רק על ידי מערכות מורכבות יחסית הקשות לפריסה וצורכות המון אנרגיה.

SMARTscout מאפשר למשתמש לפרוס חיישנים רבים בזירה, בעלות נמוכה יחסית, ולקבל "סד"כ אלקטרוני של שדה הקרב" המציג את מצב איומי קשר הרדיו בזמן מופחת. יכולת חדשה זו עוזרת למשתמש להשיג הגנה על הכוח ואת המודיעין החיוני לתכנון פעולות המשך.

"לקחים שנלמדו בעימותים האחרונים מצביעים על כך שהאויב משנה לעיתים קרובות את סוג שידור הרדיו המשמש להפעלת מטענים בתרחישים אסימטריים," מסביר אלמר קומפנס, ראש יחידת החיישנים והלוחמה האלקטרונית ב-Cassidian . "לכן לא ניתן לוותר על ניתוח רצוף של איומים והאימוץ כתוצאה מכך של אמצעי נגד. כשמשתמשים במערכת  SMARTscout שלנו, ניתן לבצע את שתי המשימות הללו מהר יותר ועם מאמץ מופחת."

Source: Defense-Update