This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Picture1 (1)יוזמות ביטחון סייבר הן מאתגרות מספיק עבור אסטרטגים של מדינות. עם זאת, כשהדבר מגיע לתכנון וניהול תוכניות הכנת סייבר בתוך קואליציות, הבעיות נהיות יותר מודגשות.

לפי Aviation Week זוהי הערכת המצב שנאט"ו ניצב בפניו בניהול פעולות הגנת סייבר יעילות החוצות את גבולות המדינות החברות, כפי שהותווה על ידי אחד מאסטרטגי המפתח של הארגון בכנס שנערך כאן מוקדם יותר השנה.

בהרצאתו באירוע הגנת סייבר ואבטחת רשתות של Defense IQ, Jamie Shea, סגן עוזר למזכיר הכללי לאתגרי ביטחון מתהווים במטה נאט"ו בבריסל, התווה מספר נושאים המחייבים פתרון מצד חברי הברית. אלו כוללים:

  • קביעת סף המפעיל תגובה להתקפת סייבר.
  • הנקודה בה, לפי חוקת נאט"ו, התקפת סייבר על חברה אחת נחשבת להתקפה על הברית, ועל ידי כך מעוררת סבירות גבוהה של תגובה קולקטיבית.
  • מידתיות – האם וכיצד יכולות התקפות סייבר להצית תגובה קינטית ותגובות נוספות.
  • בעיות של סיווג וכללי מדיניות  לגבי מתי ואיך צריכות חבריות הברית לשתף מידע על התקפות לרשתות הלאומיות שלהן.

i-HLS ISRAEL Homeland Security