רפאל הולכת על מערכות משולבות

Rafael - Stalker Patrol Fully Extended

This post is also available in: English (אנגלית)

 

Rafael - Stalker Patrol Fully Extended
Rafael – Stalker Patrol Fully Extended

רפאל מציעה מערכות אבטחה משולבות על נכסים אסטרטגיים כגון שדות נפט ותחנות כוח. הטכנולוגיה הותאמה ממערכות שפותחו לצרכים המבצעיים של צה"ל.

נכסים אסטרטגיים כגון צינורות והתקני שאיבת גז, תחנות כוח ונמלי ים פגיעים לאיומי טרור ופשע.

לתשתיות אלו ערך כלכל ומדיני רב, והסבירות הנמוכה של גילוי איומים, עקב האלמוניות היחסית של המפגעים והמיקום הגיאוגראפי הרגיש של תשתיות אלו הופכים אותם ליעד מבוקש.

ההשלכות הפוטנציאליות, הסביבתיות והמדיניות, המיידיות וארוכות הטווח, העשויות לנבוע מהתקפה על תשתית כזו, והעלות הפוטנציאלית הגבוהה בחיי אדם, מחייבים ממשלות לאמץ גישה הוליסטית, אשר תתייחס למורכבויות של אתגרים אלו.

בארות נפט רבות נמצאות באזורים כפריים הסמוכים לכבישים, ובמקרים מסוימים קרוב לכפר או אזור מיושב אחר. ניתן להגיע אליהם בקלות דרך הכבישים המקיפים, דבר ההופך אותם לפגיעים לחבלה, ללא אפשרות מעשית של אבטחה.

מערכת צינורות הנפט היא גורם דאגה גדול עבור חברות נפט והכלכלה העולמית.

קבוצות טרוריסטיות מהוות איום עיקרי על רשת צינורות הנפט. קבוצות קיצוניות, אנשים מתוך התחום, ואנשים בלתי יציבים נפשית עשויים גם הם להוות איום על המערכת.

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק

השיטה הנפוצה ביותר להתקפה על תשתיות צינורות נפט בעולם היא התקן חומר הנפץ המאולתר IED. התקנים אלו, המועברים ברכב (פצצות רכב) מהווים שיטת התקפה מוצלחת על התקני וצינורות נפט. מערכות בקרה גם הן חשופות לפגיעה פיזית. שיטות נפוצות אחרות הן קדיחה או התקפה מכאנית על צינור הנפט.

קשה להגן על מקטעים נרחבים של צינורות נפט ללא פיקוח. מרבית קווי הצינורות באזורים רבים באמריקה הלטינית קבורים בעומק של מטר בקירוב, אך יש להם גם חלקים חשופים עקב מעברי כבישים, נהרות או גשרים, או על ידי דפורמציה של הצינורות הגורמת לחלקים מסוימים להופיע מעל  פני השטח.

רפאל, המפתחת מערכות "system-of-systems" רב-תחומיות מוכחות מבצעית, היא בעלת ניסיון  בשילוב ופיתוח בקנה מידה נרחב של תוכניות המספקות פתרונות להגנת משאבים קריטיים, בישראל ובמדינות רבות בעולם.

אלמנט הליבה בפיתרון של רפאל היא מערכת IMILITE לשליטה, בקרה, תקשורת ומודיעין (C4I), המנהלת את כל אלמנטי האבטחה – מהצוות הצבאי על הקרקע ועד למל"טים (UAV) באוויר – כשהם מקושרים, מיודעים ומסונכרנים בזמן אמיתי. הפתרון של רפאל תומך בקישוריות עם חיישנים המוגדרים על ידי הלקוח.

הפתרונות של רפאל מותאמים לדרישות הייחודיות של הלקוח, ומבוססים על  סקר גיאוגראפי מעמיק של האזור וניתוח האיומים הפוטנציאליים כולל המוטיבציה והיכולת של התוקף לממש את הפעילויות העוינות.

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק

כדי להבטיח יכולות אבטחה יציבות וישימות, רפאל מציעה פתרון המבוסס על שלושה יסודות עיקריים של אבטחה:

  • תשתית ומערכות תקשורת מוקשחות הכוללות דיבור, ווידאו ונתונים.
  • יכולת C4I של שליטה, בקרה, תקשורת ומודיעין ("IMILITE").
  • מערכות מעקב נייחות, ניידות ומוטסות.

פתרונות האבטחה של רפאל משלבים אבני בניין טכנולוגיים בעלי יכולות משלימות בתחום החיישנים הקרקעיים (נייחים וניידים) הכוללים את:

  • מערכת  Terra-Sonic – מערכת פסיבית של גילוי ואזהרה להתרעה על איומים אפשריים בסביבת קו צינור הנפט.
  • מערכת  Toplite– מערכת יום/לילה אלקטרו-אופטית מתקדמת המותקנת על תורן עבור מעקב רציף בשטח נרחב.
  • מערכת   Stalker–מערכת מרובת חיישנים המותקנת על רכב המסופק על ידי הלקוח למעקב יעיל, על בסיס תא אלקטרו-אופטי מתקדם ומכ"ם המותקנים על תורן טלסקופי המופעל חשמלית.
  • מערכת Spotlite-P – מערכת המותקנת על חצובה לגילוי מקורות ירי מכלי נשק קטנים.
Rafael Stalker 4
Rafael Stalker 4