This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

13141916_sהמשרד לאיתור קרינה/חומרים גרעינים  (DNDO), משמר החופים האמריקאי במרחב ניו יורק, רשויות החוק וגורמי ההצלה למיניהם, ביצעו יחד תרגיל שבו נפרס ציוד גילוי גרעיני, בנתיבי המים המקומיים במרחב העיר ניו יורק ומטרופולין ניו ארק.

מטרת פריסה זו הייתה לאתר חומרים רדיולוגים וגרעיניים וצוותי איתור, מוקמו אף בכלי שייט וברכבות. בדיקת/הוכחת יכולת ציוד האיתור מהווה חלק   מהתכנית הלאומית, להקניית יכולת איתור ומניעה של קרינה רדיולוגית ואו גרעינית, בערים בעלות סיכון גבוה.

גורמי אכיפת החוק ורשויות ההצלה והרפואה השונים שנטלו חלק בפריסה ובתרגול, הינם שותפים מרכזיים בתכנית  STC שנועדה לשפר את יכולת האומה לזהות ולמנוע התקפה גרעינית או רדיולוגית, בערים העומדות בפני הסיכון הגבוה ביותר להתקפה שכזו.

במסגרת תוכנית זו, באזורי ניו יורק וניו ארק מתבצעות מידי שנה כ 50 פריסות ימיות כאלו, המאפשרות תגובה ראשונית מהירה וסיכול מעבר חומרים רדיולוגיים ואו גרעיניים, שאינם מצויים בשליטה רגולאטורית.

מה DNDO נמסר, כי הייתה זו הזדמנות נאותה, לבחון שיטות ולהפיק לקחים, על מנת להמשיך לפתח ולחזק את  ה- GNDA (Global Nuclear Detection Architecture), וכי הם מחויבים לעבודה משותפת עם הגורמים הנוספים באזור, לנהל עימם אימונים ותרגילים כדי להגביר את יכולת הארגון להגיב במהירות לזיהוי ראשוני, או למניעת איומים גרעיניים או רדיולוגיים פוטנציאליים וכן לסייע באכיפת החוק העוסק בטיפול בחומרים אלו.